Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu
 0.00% (0)
9
 9.88% (80)
Đầu 1
 10.00% (3)
0
 10.37% (84)
Đầu 2
 13.33% (4)
1
 9.63% (78)
Đầu 3
 13.33% (4)
2
 8.52% (69)
Đầu 4
 13.33% (4)
3
 10.00% (81)
Đầu 5
 10.00% (3)
4
 9.51% (77)
Đầu 6
 10.00% (3)
5
 9.26% (75)
Đầu 7
 10.00% (3)
6
 11.48% (93)
Đầu 8
 10.00% (3)
7
 10.25% (83)
Đầu 9
 10.00% (3)
8
 11.11% (90)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0
 10.00% (3)
0
 12.35% (100)
Đuôi 1
 13.33% (4)
1
 10.62% (86)
Đuôi 2
 6.67% (2)
2
 11.23% (91)
Đuôi 3
 10.00% (3)
3
 10.62% (86)
Đuôi 4
 13.33% (4)
4
 10.00% (81)
Đuôi 5
 13.33% (4)
5
 9.26% (75)
Đuôi 6
 20.00% (6)
6
 8.40% (68)
Đuôi 7
 3.33% (1)
7
 8.77% (71)
Đuôi 8
 6.67% (2)
8
 9.14% (74)
Đuôi 9
 3.33% (1)
9
 9.63% (78)