Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0
 14.29% (1)
0
 5.29% (10)
Đầu 1
 14.29% (1)
1
 8.99% (17)
Đầu 2
 14.29% (1)
2
 10.58% (20)
Đầu 4
 28.57% (2)
3
 11.64% (22)
Đầu 9
 28.57% (2)
4
 12.70% (24)
Đầu
 0.00% (0)
5
 11.64% (22)
Đầu
 0.00% (0)
6
 10.58% (20)
Đầu
 0.00% (0)
7
 12.17% (23)
Đầu
 0.00% (0)
8
 5.82% (11)
Đầu
 0.00% (0)
9
 10.58% (20)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi
 0.00% (0)
6
 10.05% (19)
Đuôi
 0.00% (0)
7
 6.88% (13)
Đuôi
 0.00% (0)
8
 13.23% (25)
Đuôi
 0.00% (0)
9
 12.17% (23)
Đuôi 0
 28.57% (2)
0
 9.52% (18)
Đuôi 1
 14.29% (1)
1
 12.70% (24)
Đuôi 2
 14.29% (1)
2
 10.05% (19)
Đuôi 4
 14.29% (1)
3
 5.82% (11)
Đuôi 7
 14.29% (1)
4
 10.05% (19)
Đuôi 8
 14.29% (1)
5
 9.52% (18)