Thống kê đầu, đuôi lô tô

Tỉnh, TP Lần quay


 Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0
 13.33% (4)
0
 10.00% (81)
Đầu 1
 6.67% (2)
1
 9.88% (80)
Đầu 2
 6.67% (2)
2
 10.00% (81)
Đầu 3
 6.67% (2)
3
 9.75% (79)
Đầu 4
 16.67% (5)
4
 12.84% (104)
Đầu 5
 13.33% (4)
5
 10.25% (83)
Đầu 6
 3.33% (1)
6
 9.88% (80)
Đầu 7
 6.67% (2)
7
 11.23% (91)
Đầu 8
 13.33% (4)
8
 7.53% (61)
Đầu 9
 13.33% (4)
9
 8.64% (70)

 Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi
 0.00% (0)
9
 10.12% (82)
Đuôi 0
 16.67% (5)
0
 12.72% (103)
Đuôi 1
 6.67% (2)
1
 8.40% (68)
Đuôi 2
 16.67% (5)
2
 10.99% (89)
Đuôi 4
 10.00% (3)
3
 9.14% (74)
Đuôi 5
 10.00% (3)
4
 9.75% (79)
Đuôi 6
 3.33% (1)
5
 8.89% (72)
Đuôi 7
 16.67% (5)
6
 10.99% (89)
Đuôi 8
 10.00% (3)
7
 8.40% (68)
Đuôi 9
 10.00% (3)
8
 10.62% (86)