xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
500
7183
9878
9366
4045
91167
87351
06700
97493
58684
56052
97064
93036
59520
57043
02414
53563
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,0 4 0 6 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,2 6,7,4,3 8 3,3,4 3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
283
5434
5471
8041
2374
57603
54340
30291
54272
86325
04092
53000
30317
19739
96990
00872
47716
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,0 7,6 5 4,9 1,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 1,4,2,2 3 1,2,0

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
62
258
4239
6165
3747
4828
05518
35767
49015
15865
61840
12971
97238
52059
86834
38046
25233
37796
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 8,5 8 9,8,4,3 7,0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9 2,5,7,5 1 - 6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
974
1834
5125
8099
1961
78810
60312
90835
15167
89206
39193
77647
83364
71734
20294
66625
68700
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,6,0 0,2 5,5 4,5,4 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,7,4 4 - 9,3,4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
498
3902
6417
4679
5610
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
54605
30683
84613
31643
65761
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1,5 7,0,5,3 7 6 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 1 9,2,1 3 8,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
617
6570
9641
2872
8209
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
41523
26095
13656
37785
08972
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,8 3 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9,8 2,0,2,3,2 9,3,5 1,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
117
1623
9421
6076
4430
48850
01834
17624
21659
67277
10922
77443
79987
96684
36266
23015
61682
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,5 3,1,4,2 0,4 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 6 6,7 1,7,4,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x