xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
917
4942
5306
4024
3552
39935
78751
56905
27396
91040
60726
27150
18589
63016
53560
94915
96191
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5 7,6,5 4,6 5 2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,0 0 - 9 9,6,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
651
4490
6741
3609
5609
93512
70261
05422
15794
72183
46158
07927
51306
37008
28983
31257
51004
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9,6,8,4 2 2,7 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,8,7 1 - 3,3 0,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
05
667
6763
2736
5362
2032
81488
90277
54400
64336
30691
05329
56841
61511
07624
57605
86303
82003
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,0,5,3,3 1 9,4 6,2,6 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 7,3,2 7 8 1

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
797
0084
4738
8312
5811
62917
15220
09286
30905
96925
24899
63065
00826
83936
67106
68083
13923
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,6 2,1,7 0,5,6,3 8,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,5 - 4,6,3 7,9

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
170
2360
7359
0534
8972
41743
27697
71678
17438
01661
62927
14749
88621
52939
57203
52794
24165
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 - 7,1 4,8,9 5,3,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9 0,1,5 0,2,8 - 7,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
980
9428
2552
0216
3781
87504
49027
26640
26864
41155
86702
27899
20252
03978
95955
59838
94658
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2 6 8,7 8 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,5,2,5,8 4 8,8 0,1 9

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
901
3739
4162
1831
5848
26319
85937
88083
02878
05508
91465
81727
89589
69860
19026
93400
21670
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,8,0 9 7,6 9,1,7 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 2,5,0 0,8,0 3,9 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x