xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
498
3902
6417
4679
5610
49415
77701
42772
33327
98971
02892
34951
54605
30683
84613
31643
65761
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,5 7,0,5,3 7 6 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1 9,2,1 3 8,2

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
72
617
6570
9641
2872
8209
86689
52783
55369
38073
17391
68818
02568
41523
26095
13656
37785
08972
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 7,8 3 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9,8 2,0,2,3,2 9,3,5 1,5

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
117
1623
9421
6076
4430
48850
01834
17624
21659
67277
10922
77443
79987
96684
36266
23015
61682
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,5 3,1,4,2 0,4 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9 6 6,7 1,7,4,2 -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
768
4698
8479
5936
4449
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
07156
76974
72870
04026
22018
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 2,8 1,6,6 6 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,6 8 9,2,5,4,0 9,0 8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
10
802
9558
6755
4968
8521
91617
89021
02313
35634
15644
89280
12233
89211
69447
89334
87558
31420
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 0,7,3,1 1,1,0 4,3,4 4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,5,8 8 - 0 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
859
7529
7286
3323
9673
97611
47658
28368
17374
25967
67228
67336
85218
90172
08274
96424
55168
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,1,8 9,3,8,4 6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,8 8,7,8 3,4,2,4 6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
780
0049
0926
9537
5952
38396
08559
45660
59627
49873
54764
83658
72802
00101
74210
27463
65052
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 0 6,7 7 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,9,8,2 7,0,4,3 3 0 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x