xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
12
917
7154
4208
6576
8448
89554
73688
60672
11219
45112
33275
43931
89225
70608
07758
71700
177075
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,8,0 2,7,9,2 5 1 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,8 - 6,2,5,5 8 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
50
574
4789
5968
3205
8011
90174
46496
45688
47104
34745
27992
70474
75374
60322
99884
19368
881250
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,4 1 2 - 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,0 8,8 4,4,4,4 9,8,4 6,2

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
02
583
0361
8324
7403
2566
75214
77578
76297
17886
86515
98132
00244
39826
83942
51152
33993
893061
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 4,5 4,6 2 4,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 1,6,1 8 3,6 7,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
69
343
2485
2623
4572
4723
79272
69861
97239
57640
33179
11997
84756
68139
03046
33892
12620
554564
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 3,3,0 9,9 3,0,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 9,1,4 2,2,9 5 7,2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
328
5025
1150
6058
3120
67502
79125
94024
65429
95282
99162
49305
23860
86223
87262
13987
721216
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,5 6 8,5,0,5,4,9,3 6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8 2,0,2 - 2,7 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
22
829
2532
4131
8344
2117
08902
93017
47821
43274
64827
20694
36954
61263
10679
83820
67244
200686
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 7,7 2,9,1,7,0 2,1 4,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 3 4,9 6 4

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
37
764
9913
0569
5322
4084
35054
20101
65753
13226
67750
70301
55986
96252
08713
13788
31928
003357
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1 3,3 2,6,8 7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,3,0,2,7 4,9 - 4,6,8 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x