xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
10
705
7456
7345
7407
9662
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
73491
97805
64704
71677
686755
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,5,4 0 3 0 5,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8,6,5 2 7 6 5,1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
960
7939
0103
3395
2850
57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663
58340
37179
75522
30191
831469
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,6 - 1,2 2,9 0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,8 0,3,9 3,9 2,2 5,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
41
365
6182
1930
5948
5377
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
96114
79141
11061
31496
764485
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,9 4 - 0 1,8,4,9,2,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5,6,6,1 7 2,5 6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
36
392
8566
8351
6120
4659
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
70638
92687
19003
31703
425358
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,3 5 0 6,8 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,9,6,8 6 9,4 6,7 2,6

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
020
4827
0570
3537
5747
05953
82618
99586
14433
76104
59388
71372
46950
71726
79727
26294
378557
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 5,8 0,7,6,7 7,3 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,7 - 0,2 6,8 4

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
565
0134
4770
4617
9815
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
46256
70855
82281
71358
057453
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 7,5,2 - 4 7,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,5,8,3 5,4,5 0 0,1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
96
667
6289
8899
9901
1095
01450
86085
07667
17972
15228
64056
26891
36722
20246
86320
45253
832475
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 - 8,2,0 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,6,3 7,7 2,5 9,5 6,9,5,1

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x