xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
00
472
6027
1826
0573
8279
39252
95959
05474
90003
04423
63617
50129
66659
80548
12069
26567
634135
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3 7 7,6,3,9 5 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9,9 9,7 2,3,9,4 - -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp TPHCM (XSHCM)

soi-cau Thống kê Cầu XSHCM

soi-cau Tra cứu XSHCM theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
32
421
3071
1608
3642
3543
47931
78297
22049
97258
57589
16882
35960
93568
00159
29936
32501
476443
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,1 - 1 2,1,6 2,3,9,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,9 0,8 1 9,2 7

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan HCM

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
28
496
3635
3668
5570
5293
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
47520
60275
75293
44361
599324
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 8,0,4 5,7 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 8,5,1 0,6,5 3 6,3,9,3

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
15
692
0684
8045
3638
8357
96521
46696
93045
25956
11169
68679
76003
80367
45112
80826
47631
296198
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 5,2 1,6 8,1 5,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6 9,7 9 4 2,6,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
63
852
8986
6812
2515
6305
39632
15793
90284
96937
97274
94383
12654
44037
31881
92960
07868
643781
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 2,5 - 2,7,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 3,0,8 4 6,4,3,1,1 3

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
35
274
3636
3047
3823
3185
25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051
93340
78378
67634
77773
289455
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9 3 5,6,4 7,3,7,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,1,5 0 4,8,3 5 -

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
11
219
6421
0432
4715
6562
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
96950
05600
94927
38247
945019
 • Bảng Loto TPHCM
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 1,9,5,9 1,2,7 2 8,6,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,0 2,3 - 7 6

xsmb Nhận kết quả xổ số TPHCM sớm nhất, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS HCM gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x