xs

XSKT Kết quả xổ số Kon Tum

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
03
791
2818
4074
7716
9145
06556
96352
13569
94048
57663
97007
57750
72231
79725
87880
63067
06887
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 8,6 5 1 5,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,2,0 9,3,7 4 0,7 1

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Kon Tum (XSKT)

soi-cau Thống kê Cầu XSKT

soi-cau Tra cứu XSKT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
993
4777
6540
2124
1580
34535
08584
27661
79167
49569
22805
46838
14382
94610
20241
93714
25334
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 0,4 3,4 5,8,4 0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 1,7,9 7 0,4,2 3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KT

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
976
4757
7751
3996
4399
13874
48628
46769
13335
38748
70482
74622
07537
52599
87859
75035
25671
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - - 2,8,2 5,7,5 8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,1,9 9 6,4,1 2 6,9,9

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
271
3366
8501
7513
1992
46739
83823
79800
74684
95886
89073
57851
65200
91462
09297
53268
05345
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,0,0 3 3 9 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,1 6,2,8 1,3 4,6 2,7

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
75
571
1447
1519
0553
9932
60319
03793
21376
84835
07776
53763
33766
80224
11485
61201
79910
87032
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 9,9,0 4 2,5,2 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3,6 5,1,6,6 5 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
215
5356
7142
1475
3384
49763
50252
16640
71142
36583
67733
92253
18233
20853
44183
67023
62241
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5 3 3,3 2,0,2,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,2,3,3 3 6,5 4,3,3 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
86
955
4975
9182
0279
9463
33881
13764
61808
50239
17412
48172
77966
52108
12339
76182
37838
58939
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,8 2 - 9,9,8,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 3,4,6 5,9,2 6,2,1,2 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x