xs

XSKT Kết quả xổ số Kon Tum

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
512
1607
6788
7452
5302
15889
46273
16664
16955
76882
43426
93931
73606
46356
52780
04154
87204
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2,6,4 2 3,6 1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,6,4 4 3 8,9,2,0 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Kon Tum (XSKT)

soi-cau Thống kê Cầu XSKT

soi-cau Tra cứu XSKT theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
016
6646
7337
4974
3382
93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071
91936
24996
88046
11426
45307
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 6 6 7,6 3,6,5,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,4 - 4,1 2,6,7 7,6

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan KT

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
216
0919
1027
7448
3108
27891
14583
45564
19845
69545
15741
46178
96726
75633
34942
91297
01633
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8 6,9 7,6 3,3 8,5,5,1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 4 8 1,3 1,7

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
18
307
9802
0004
4343
4712
95032
00759
59901
16667
23291
64151
35854
13338
26800
93558
02418
75266
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,2,4,1,0 8,2,8 - 2,8 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,1,4,8 7,6 - - 1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
90
966
2294
2497
2621
4135
80102
37420
25387
07542
75151
59741
11876
46192
66445
40255
59486
34241
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 - 1,0 5 2,1,5,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,5 6 6 7,6 0,4,7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
49
502
6226
1189
8534
8322
39092
68783
01072
77348
60781
46801
40942
43755
46228
53076
92968
33084
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,1 - 6,2,8 4 9,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5 8 2,6 9,3,1,4 2

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
42
876
8856
5608
3369
6661
75425
45104
01379
13990
85963
54130
73075
97036
71558
46098
82898
77297
 • Bảng Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4 - 5 0,6 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,8 9,1,3 6,9,5 - 0,8,8,7

xsmb Nhận kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS KT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x