xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
402
5704
3866
1787
0246
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
12750
12839
98650
59329
036497
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4 - 4,9 9,9 6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,6,8,0,0 6,6 - 7,9 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
409
3272
0423
0963
5216
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
74808
67835
09304
18718
036227
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9,8,4 6,4,8 3,5,2,7 5 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 3 2,6 - 3

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
414
6457
4864
7363
7040
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
26696
45275
65856
97341
487439
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4,0,0,0,5,8 - 9 0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6 4,3 3,5 - 3,6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
86
421
6337
6463
8997
1298
58557
08462
45776
61070
37718
01217
56120
95880
62641
27048
77008
874207
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,7 8,7 1,0 7 1,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 3,2 6,0 6,0 7,8

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
53
573
0696
8571
2256
7455
71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975
01467
14107
84749
27492
384714
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4 - 1 8,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,5,1,4 7 3,1,5 0 6,1,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
54
435
9105
0948
6521
6942
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
83855
32352
79572
51485
648756
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5 - 1,3,4 5 8,2,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,8,5,2,6 7 2 1,5 4

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
380
8753
4280
5022
1770
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
12464
03866
33801
88399
363186
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,1 - 2,2 5 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 3,4,6 0,0 0,0,6 6,3,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x