xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
071
9787
8176
1897
7810
76754
06810
26197
34465
86843
63498
52807
06093
57177
34023
04108
975106
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8,6 0,0 3 - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,4 5 1,6,7 7 7,7,8,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
19
948
3723
1297
5295
8831
48787
44947
73485
32480
84199
49254
97851
52174
31324
98629
83910
443258
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 9,0 3,4,9 1 8,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,1,8 - 4 7,5,0 7,5,9

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
87
916
4328
1485
4778
7853
45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106
66842
76941
20598
18613
637472
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,7,6 6,3 8,1 - 2,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 - 8,3,2 7,5,8,8 8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
30
827
1060
4740
3140
0117
97385
13577
03531
60800
48139
22505
62486
70807
71766
66734
32345
731367
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,5,7 7 7 0,1,9,4 0,0,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 0,6,7 7 5,6 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
402
5704
3866
1787
0246
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
12750
12839
98650
59329
036497
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,4 - 4,9 9,9 6,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,6,8,0,0 6,6 - 7,9 7

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
05
409
3272
0423
0963
5216
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
74808
67835
09304
18718
036227
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5,9,8,4 6,4,8 3,5,2,7 5 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 3 2,6 - 3

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
07
414
6457
4864
7363
7040
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
26696
45275
65856
97341
487439
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 4,0,0,0,5,8 - 9 0,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,6 4,3 3,5 - 3,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x