xs

XSLA Kết quả xổ số Long An

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
55
065
4829
3409
6514
1684
90352
88853
38077
98263
31260
41143
20506
01225
07923
37325
15994
075995
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6 4 9,5,3,5 - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2,3 5,3,0 7 4 4,5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Long An (XSLA)

soi-cau Thống kê Cầu XSLA

soi-cau Tra cứu XSLA theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
71
653
4628
8964
3743
9987
29173
74913
12053
07748
87936
76778
35069
17442
07869
62056
76964
655089
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 3 8 6 3,8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,3,6 4,9,9,4 1,3,8 7,9 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan LA

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
76
770
6810
2796
3579
8604
76613
50660
61555
57156
30506
85978
32631
17777
69039
30961
30363
661255
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,6 0,3 - 1,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,6,5 0,1,3 6,0,9,8,7 - 6

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
04
702
3404
0058
0236
4827
36103
56031
74437
21681
42060
38665
53128
95587
26650
37261
37651
533876
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,2,4,3 - 7,8 6,1,7 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,1 0,5,1 6 1,7 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
82
685
3535
3573
9560
9230
34638
41841
92507
94131
33307
27400
03857
30722
74564
74752
07283
813291
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,7,0 - 2 5,0,8,1 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7,2 0,4 3 2,5,3 1

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
03
548
5774
8965
5376
0828
56830
45317
91705
71824
33716
48665
82342
74154
26378
05681
14866
757422
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,5 7,6 8,4,2 0 8,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4 5,5,6 4,6,8 1 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
56
071
9787
8176
1897
7810
76754
06810
26197
34465
86843
63498
52807
06093
57177
34023
04108
975106
 • Bảng Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,8,6 0,0 3 - 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6,4 5 1,6,7 7 7,7,8,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Long An sớm nhất, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS LA gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x