xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
788
0977
6946
4077
6561
06617
30480
40114
76982
05789
94181
62695
41523
65404
58814
84310
05156
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 3,7,4,4,0 3 - 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 1 7,7 8,0,2,9,1 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
426
1701
8799
8258
5430
41004
87102
29009
27250
32770
40994
45727
87509
30134
34478
59671
95922
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1,4,2,9,9 - 6,7,2 0,4 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0 - 3,0,8,1 - 9,4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
730
1898
4465
3896
0713
10774
38446
12360
26353
80898
20770
80522
75158
04688
19470
59734
16330
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 7,3 2 0,4,0 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,8 5,0 4,0,0 8 8,6,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
45
639
1203
9722
7212
5507
57331
99580
30800
47510
10911
32534
85561
84452
22710
61218
65044
47107
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,7,0,7 2,0,1,0,8 2 9,1,4 5,4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2 1 - 0 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
46
582
3511
8972
4701
1983
07671
46047
77548
59413
29513
40166
27243
13017
94896
94757
96214
30770
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1 1,3,3,7,4 - - 6,7,8,3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 6 2,1,0 2,3 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
199
0276
6185
5702
1683
04011
18389
06595
56326
42807
01313
02665
84322
45579
85933
60128
64842
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,7 4,1,3 6,2,8 3 2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 5 6,9 5,3,9 9,5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
674
7995
2471
7286
8972
41578
53348
54586
61863
18978
91820
37170
74245
80539
34133
12967
27107
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 - 0 9,3 8,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 3,7 4,1,2,8,8,0 1,6,6 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x