xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
380
7299
8750
7751
1988
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
27142
14322
37801
12931
28501
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3,1,1,1 - 7,2 1 1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1 - 5 0,8 8,9,3

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
620
1744
3485
5628
8767
65871
45645
40953
45384
25422
38938
38524
31630
96602
06851
84950
22119
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 9 0,8,2,4 8,0 4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,1,0 7 1 5,4 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
564
7122
1606
1633
6624
68246
97537
34652
34413
15374
43635
65016
27651
61933
91102
03112
76645
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,2 3,6,2 8,2,4 3,7,5,3 6,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1 4 4 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
902
1034
4121
4670
2760
61002
87556
06302
86026
58362
72188
55141
65026
28469
23128
46939
67752
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,2,2 - 1,6,6,8 4,9 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,6,2 0,2,9 0 8 -

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
696
5760
1947
8266
4831
97950
71802
62485
21256
94008
76444
43444
08963
87345
57451
01883
25138
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,8 - - 1,8 7,4,4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3,0,6,1 0,6,3 - 5,3 6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
707
7590
8997
3781
4770
28169
74545
32124
83646
45292
77567
39832
96903
76060
52540
29309
08332
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,9 - 8,4 2,2 5,6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,7,0 0 1 0,7,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
11
157
8840
1584
7709
2845
71545
68547
26718
55211
42067
46687
79340
14474
89565
37968
97116
62349
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 1,8,1,6 - - 0,5,5,7,0,9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7 7,5,8 4 4,7 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x