xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
81
674
7995
2471
7286
8972
41578
53348
54586
61863
18978
91820
37170
74245
80539
34133
12967
27107
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 - 0 9,3 8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,7 4,1,2,8,8,0 1,6,6 5

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
162
7251
2144
1687
9603
52132
33127
46826
01379
39951
75338
56859
50594
41647
60914
58179
51265
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 4 7,6 2,8 4,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,1,9 2,5 0,9,9 7 4

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
008
4000
7517
9932
1261
56903
49122
55136
95445
34471
40509
88760
05176
95653
32413
61320
25668
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,0,3,9 7,3 1,2,0 2,6 5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3 1,0,8 1,6 - -

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
691
9317
4610
9835
6486
42383
85636
75524
73811
64039
91721
61041
14514
00436
68072
42133
84280
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5,7,0,1,4 4,1 5,6,9,6,3 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - - 2 6,3,0 1

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
21
047
6789
4052
6950
2869
87597
52151
18495
00847
59920
96665
46373
42199
08907
09123
50126
04811
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7 1 1,0,3,6 - 7,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,0,1 9,5 3 9 7,5,9

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
380
7299
8750
7751
1988
95393
00475
30307
88141
85327
08303
79501
27142
14322
37801
12931
28501
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7,3,1,1,1 - 7,2 1 1,2
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,1 - 5 0,8 8,9,3

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
59
620
1744
3485
5628
8767
65871
45645
40953
45384
25422
38938
38524
31630
96602
06851
84950
22119
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2 9 0,8,2,4 8,0 4,5
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9,3,1,0 7 1 5,4 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x