xsCT ngày 17-04-2019

XSCT 17-04-2019 (Cần Thơ)

XSCT Thứ 4, 17/04/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
099
7978
9064
6521
6100
75915
87285
44785
58483
37658
88513
09743
74944
12361
42198
65675
140283
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,3 1 7 3,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 4,1 8,5 5,5,3,3 9,8
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x