xsDNA ngày 17-04-2019

XSDNA 17-04-2019 (Đà Nẵng)

XSDNA Thứ 4, 17/04/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
12
237
5327
5671
5953
1756
09257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
83482
11144
82423
45144
933261
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 2,6,3 7,3 7 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,6,7 1 1,5,8 2 5
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x