xsDNO ngày 12-10-2019

XSDNO 12-10-2019 (Đắk Nông)

XSDNO Thứ 7, 12/10/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
84
236
5157
4930
9860
4483
28854
42741
78541
56733
59750
16615
65971
96271
36817
06114
95595
096390
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,7,4 - 6,0,3 1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,0 0 1,1 4,3 5,0
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x