xsST ngày 17-04-2019

XSST 17-04-2019 (Sóc Trăng)

XSST Thứ 4, 17/04/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
399
6459
8374
5848
7422
05638
06811
36318
96740
61774
69176
23161
98977
18439
47483
23434
310067
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1,8 2 8,9,4 8,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 1,7 4,4,6,7 3 9
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x