xsTV ngày 16-08-2019

XSTV 16-08-2019 (Trà Vinh)

XSTV Thứ 6, 16/08/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
085
0513
0805
7693
1227
54586
81511
18289
82528
95874
62646
24820
46195
50199
29319
41993
461260
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 3,1,9 7,8,0 - 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0 4,4 5,6,9 3,5,9,3
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x