xsVL ngày 17-05-2019

XSVL 17-05-2019 (Vĩnh Long)

XSVL Thứ 6, 17/05/2019

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
327
0621
5835
9585
7922
88329
35921
52818
78085
33146
79060
84304
82780
97294
10282
70080
236858
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 8 8,7,1,2,9,1 5 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 0 - 5,5,0,2,0 4
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x