Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 02/10/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 02/10/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 77 19
G.7 113 831 338
G.6 1052 2036 8342 0777 6518 3488 7182 5564 3388
G.5 6557 1520 8582
G.4 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492
G.3 03455 54299 79706 01169 56645 08196
G.2 39548 10851 93865
G.1 66225 17409 37763
ĐB 928141 029437 540162
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 02/10/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 77 19
G.7 113 831 338
G.6 1052 2036 8342 0777 6518 3488 7182 5564 3388
G.5 6557 1520 8582
G.4 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492
G.3 03455 54299 79706 01169 56645 08196
G.2 39548 10851 93865
G.1 66225 17409 37763
ĐB 928141 029437 540162
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 02/10/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 77 19
G.7 113 831 338
G.6 1052 2036 8342 0777 6518 3488 7182 5564 3388
G.5 6557 1520 8582
G.4 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492
G.3 03455 54299 79706 01169 56645 08196
G.2 39548 10851 93865
G.1 66225 17409 37763
ĐB 928141 029437 540162
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 02/10/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 77 19
G.7 113 831 338
G.6 1052 2036 8342 0777 6518 3488 7182 5564 3388
G.5 6557 1520 8582
G.4 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 55746 62098 72582 68722 30328 26331 03492
G.3 03455 54299 79706 01169 56645 08196
G.2 39548 10851 93865
G.1 66225 17409 37763
ĐB 928141 029437 540162
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ