Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 12/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 12/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 03 54 24
G.7 095 860 394
G.6 5432 4169 0244 4507 4482 8731 4079 3573 4641
G.5 6898 3695 3850
G.4 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 34323 37137 21045 99249 23941 22638
G.2 49356 39480 94911
G.1 56890 13659 46513
ĐB 598137 152901 175553
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 12/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 03 54 24
G.7 095 860 394
G.6 5432 4169 0244 4507 4482 8731 4079 3573 4641
G.5 6898 3695 3850
G.4 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 34323 37137 21045 99249 23941 22638
G.2 49356 39480 94911
G.1 56890 13659 46513
ĐB 598137 152901 175553
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 12/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 03 54 24
G.7 095 860 394
G.6 5432 4169 0244 4507 4482 8731 4079 3573 4641
G.5 6898 3695 3850
G.4 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 34323 37137 21045 99249 23941 22638
G.2 49356 39480 94911
G.1 56890 13659 46513
ĐB 598137 152901 175553
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 12/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 03 54 24
G.7 095 860 394
G.6 5432 4169 0244 4507 4482 8731 4079 3573 4641
G.5 6898 3695 3850
G.4 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071
G.3 34323 37137 21045 99249 23941 22638
G.2 49356 39480 94911
G.1 56890 13659 46513
ĐB 598137 152901 175553
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ