Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 20/09/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 20/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 97 02
G.7 117 006 795
G.6 4754 4672 3423 9645 2431 1019 6725 9395 4702
G.5 1412 6773 5212
G.4 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780
G.3 66566 12607 23231 94622 20841 12471
G.2 02167 32696 06069
G.1 12958 70147 29495
ĐB 938429 158362 359693
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 20/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 97 02
G.7 117 006 795
G.6 4754 4672 3423 9645 2431 1019 6725 9395 4702
G.5 1412 6773 5212
G.4 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780
G.3 66566 12607 23231 94622 20841 12471
G.2 02167 32696 06069
G.1 12958 70147 29495
ĐB 938429 158362 359693
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 20/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 97 02
G.7 117 006 795
G.6 4754 4672 3423 9645 2431 1019 6725 9395 4702
G.5 1412 6773 5212
G.4 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780
G.3 66566 12607 23231 94622 20841 12471
G.2 02167 32696 06069
G.1 12958 70147 29495
ĐB 938429 158362 359693
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 20/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 97 02
G.7 117 006 795
G.6 4754 4672 3423 9645 2431 1019 6725 9395 4702
G.5 1412 6773 5212
G.4 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780
G.3 66566 12607 23231 94622 20841 12471
G.2 02167 32696 06069
G.1 12958 70147 29495
ĐB 938429 158362 359693
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ