Xổ số Miền Nam - Chủ Nhật, 29/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 29/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 60 39 40
G.7 547 171 891
G.6 1324 9335 5418 1015 7022 6647 9170 0924 0657
G.5 6712 4904 4328
G.4 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 75023 70368 48222 88922 25688 23234
G.2 72393 09425 77354
G.1 84508 71374 92955
ĐB 055559 615562 993715
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 29/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 60 39 40
G.7 547 171 891
G.6 1324 9335 5418 1015 7022 6647 9170 0924 0657
G.5 6712 4904 4328
G.4 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 75023 70368 48222 88922 25688 23234
G.2 72393 09425 77354
G.1 84508 71374 92955
ĐB 055559 615562 993715
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 29/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 60 39 40
G.7 547 171 891
G.6 1324 9335 5418 1015 7022 6647 9170 0924 0657
G.5 6712 4904 4328
G.4 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 75023 70368 48222 88922 25688 23234
G.2 72393 09425 77354
G.1 84508 71374 92955
ĐB 055559 615562 993715
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Nam
Mở thưởng: Chủ Nhật 29/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại ketquaday.vn
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 60 39 40
G.7 547 171 891
G.6 1324 9335 5418 1015 7022 6647 9170 0924 0657
G.5 6712 4904 4328
G.4 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397
G.3 75023 70368 48222 88922 25688 23234
G.2 72393 09425 77354
G.1 84508 71374 92955
ĐB 055559 615562 993715
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ