Xổ số Miền Trung - Thứ Tư, 08/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 4 08/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 40
G.7 613 528
G.6 2830 2810 5868 3451 4777 7439
G.5 1253 7967
G.4 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
G.3 31173 46490 30740 08678
G.2 19022 74140
G.1 75794 93808
ĐB 304450 022074
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 4 08/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 40
G.7 613 528
G.6 2830 2810 5868 3451 4777 7439
G.5 1253 7967
G.4 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
G.3 31173 46490 30740 08678
G.2 19022 74140
G.1 75794 93808
ĐB 304450 022074
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 4 08/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 40
G.7 613 528
G.6 2830 2810 5868 3451 4777 7439
G.5 1253 7967
G.4 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
G.3 31173 46490 30740 08678
G.2 19022 74140
G.1 75794 93808
ĐB 304450 022074
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 4 08/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 40
G.7 613 528
G.6 2830 2810 5868 3451 4777 7439
G.5 1253 7967
G.4 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931
G.3 31173 46490 30740 08678
G.2 19022 74140
G.1 75794 93808
ĐB 304450 022074
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ