Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSDNA - Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA

Giải XSDNA Thứ 4 » XSDNA 29/01/2020
G.8 14
G.7 627
G.6 8004 0677 0220
G.5 8641
G.4 68427 38461 97228 84331 53011 54531 22206
G.3 58509 35804
G.2 67568
G.1 84135
ĐB 894266
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,9,4 5 -
1 4,1 6 1,8,6
2 7,0,7,8 7 7
3 1,1,5 8 -
4 1 9 -

SXDNA Thứ 7 » SXDNA 25/01/2020

G.8 72
G.7 771
G.6 5529 4788 5059
G.5 2182
G.4 21379 48522 52364 31509 89878 94161 32075
G.3 66005 99665
G.2 39434
G.1 38060
ĐB 068304
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,4 5 9
1 - 6 4,1,5,0
2 9,2 7 2,1,9,8,5
3 4 8 8,2
4 - 9 -
G.8 17
G.7 960
G.6 4560 1012 5459
G.5 9804
G.4 68289 86970 75058 30194 43462 86057 29636
G.3 03829 81552
G.2 30560
G.1 61372
ĐB 712907
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 9,8,7,2
1 7,2 6 0,0,2,0
2 9 7 0,2
3 6 8 9
4 - 9 4
G.8 89
G.7 512
G.6 7448 2861 6105
G.5 5746
G.4 86296 57703 47618 69166 11019 39888 54392
G.3 65315 88105
G.2 78947
G.1 01712
ĐB 874665
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,5 5 -
1 2,8,9,5,2 6 1,6,5
2 - 7 -
3 - 8 9,8
4 8,6,7 9 6,2
G.8 37
G.7 337
G.6 6154 3461 1209
G.5 5317
G.4 82395 74452 15640 70379 42353 16877 35215
G.3 64106 82605
G.2 92099
G.1 18554
ĐB 277361
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6,5 5 4,2,3,4
1 7,5 6 1,1
2 - 7 9,7
3 7,7 8 -
4 0 9 5,9
G.8 76
G.7 940
G.6 3507 6640 5783
G.5 2485
G.4 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863
G.3 29013 64869
G.2 84035
G.1 32032
ĐB 371938
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,3 5 -
1 3 6 9,3,9
2 - 7 6
3 4,5,2,8 8 3,5,5
4 0,0,3 9 -
G.8 72
G.7 712
G.6 1970 3717 6814
G.5 8690
G.4 61603 19973 57993 33542 44978 35290 64327
G.3 19230 32963
G.2 23590
G.1 35238
ĐB 135695
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 -
1 2,7,4 6 3
2 7 7 2,0,3,8
3 0,8 8 -
4 2 9 0,3,0,0,5