Xổ số Miền Trung - Thứ Sáu, 10/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 6 10/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 04
G.7 515 488
G.6 8901 8895 3952 2978 4750 0298
G.5 2655 5232
G.4 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
G.3 66910 13138 47057 94505
G.2 71330 66544
G.1 81901 84937
ĐB 248277 134478
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 6 10/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 04
G.7 515 488
G.6 8901 8895 3952 2978 4750 0298
G.5 2655 5232
G.4 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
G.3 66910 13138 47057 94505
G.2 71330 66544
G.1 81901 84937
ĐB 248277 134478
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 6 10/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 04
G.7 515 488
G.6 8901 8895 3952 2978 4750 0298
G.5 2655 5232
G.4 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
G.3 66910 13138 47057 94505
G.2 71330 66544
G.1 81901 84937
ĐB 248277 134478
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 6 10/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 04
G.7 515 488
G.6 8901 8895 3952 2978 4750 0298
G.5 2655 5232
G.4 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
G.3 66910 13138 47057 94505
G.2 71330 66544
G.1 81901 84937
ĐB 248277 134478
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ