xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
244
6001
1773
2748
9777
97662
35681
93269
35485
73139
64027
58618
49176
69338
61549
33797
07220
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 8 7,0 9,8 4,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,9 3,7,6 1,5 6,7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Gia Lai (XSGL)

soi-cau Thống kê Cầu XSGL

soi-cau Tra cứu XSGL theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
23
679
1076
1136
9767
7536
86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379
56535
15247
80255
89880
30577
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 - 3,0 6,6,5 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4,5 7,2 9,6,6,9,7 5,0 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan GL

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
37
955
6333
4712
6078
8959
95419
59356
37458
43286
88686
05752
76894
81408
02139
70104
60900
75752
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,4,0 2,9 - 7,3,9 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5,9,6,8,2,2 - 8 6,6 4

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
16
929
8204
4277
8021
1666
06708
02648
60643
09904
09592
51431
30671
86747
38658
72278
97870
15625
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4,8,4 6 9,1,5 1 8,3,7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8 6 7,1,8,0 - 2

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
986
5251
3976
3368
1253
55785
63576
14106
81606
54306
51355
15490
69932
52079
00963
68544
03691
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,6,6 - - 2 4
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1,3,5 9,8,3 6,6,9 6,5 0,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
99
917
4942
5306
4024
3552
39935
78751
56905
27396
91040
60726
27150
18589
63016
53560
94915
96191
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6,5 7,6,5 4,6 5 2,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,0 0 - 9 9,6,1

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
651
4490
6741
3609
5609
93512
70261
05422
15794
72183
46158
07927
51306
37008
28983
31257
51004
 • Bảng Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9,9,6,8,4 2 2,7 - 1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,1,8,7 1 - 3,3 0,4

xsmb Nhận kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS GL gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x