Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSGL - Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL

Giải XSGL Thứ 6 » XSGL 24/01/2020
G.8 85
G.7 919
G.6 9551 8558 3002
G.5 3415
G.4 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328
G.3 55075 11932
G.2 04324
G.1 89383
ĐB 433603
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3 5 1,8
1 9,5 6 2
2 6,8,4 7 6,3,5
3 2 8 5,7,3
4 - 9 0

SXGL Thứ 6 » SXGL 17/01/2020

G.8 83
G.7 568
G.6 1885 7137 7997
G.5 5608
G.4 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938
G.3 76085 23943
G.2 72319
G.1 99074
ĐB 325302
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 9
1 9,9 6 8,3
2 5,5 7 8,4
3 7,8 8 3,5,5
4 3 9 7
G.8 95
G.7 100
G.6 5832 5512 4191
G.5 5327
G.4 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138
G.3 39692 46390
G.2 21622
G.1 29865
ĐB 702202
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 0,7,9
1 2 6 6,5
2 7,2 7 7
3 2,8 8 8
4 - 9 5,1,2,0
G.8 08
G.7 269
G.6 1097 3243 2847
G.5 3693
G.4 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276
G.3 70761 04977
G.2 54795
G.1 60106
ĐB 426387
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7,6 5 1
1 - 6 9,1
2 - 7 2,6,6,7
3 - 8 5,7
4 3,7,6 9 7,3,5
G.8 73
G.7 422
G.6 8525 5635 3314
G.5 4934
G.4 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927
G.3 66646 26770
G.2 85994
G.1 32393
ĐB 852712
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 4,7,2 6 -
2 2,5,2,7 7 3,0
3 5,4 8 -
4 1,6 9 0,5,4,3

XS GL Thứ 6 » XS GL 20/12/2019

G.8 15
G.7 830
G.6 4364 6128 8908
G.5 2753
G.4 01300 85011 79099 19079 14929 01532 61342
G.3 88335 00467
G.2 72540
G.1 47248
ĐB 521394
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 3
1 5,1 6 4,7
2 8,9 7 9
3 0,2,5 8 -
4 2,0,8 9 9,4

XS GL Thứ 6 » XS GL 13/12/2019

G.8 47
G.7 586
G.6 1313 5015 1106
G.5 2403
G.4 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875
G.3 60317 19547
G.2 71660
G.1 12992
ĐB 677482
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,0 5 -
1 3,5,7 6 8,0
2 2 7 1,5
3 3 8 6,2
4 7,7 9 7,2