Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 06/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 06/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 29 35
G.7 970 855
G.6 6068 6062 8524 9198 5282 2075
G.5 0913 8312
G.4 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971
G.3 82703 42636 04463 94881
G.2 03913 21335
G.1 01648 81629
ĐB 851022 558222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 06/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 29 35
G.7 970 855
G.6 6068 6062 8524 9198 5282 2075
G.5 0913 8312
G.4 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971
G.3 82703 42636 04463 94881
G.2 03913 21335
G.1 01648 81629
ĐB 851022 558222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 06/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 29 35
G.7 970 855
G.6 6068 6062 8524 9198 5282 2075
G.5 0913 8312
G.4 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971
G.3 82703 42636 04463 94881
G.2 03913 21335
G.1 01648 81629
ĐB 851022 558222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 06/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 29 35
G.7 970 855
G.6 6068 6062 8524 9198 5282 2075
G.5 0913 8312
G.4 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971
G.3 82703 42636 04463 94881
G.2 03913 21335
G.1 01648 81629
ĐB 851022 558222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ