xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
24
419
5227
0368
0035
5027
77842
29659
07488
03453
78452
04497
76687
75374
31840
02731
96619
44919
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9,9,9 4,7,7 5,1 2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,2 8 4 8,7 7

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
02
758
3164
0685
2139
0550
22879
03322
87656
90730
30368
08326
74112
46036
18888
04119
21606
80959
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,6 2,9 2,6 9,0,6 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,0,6,9 4,8 9 5,8 -

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
017
3919
1002
2537
8352
95065
59152
73499
12152
24903
12034
50466
18143
10656
65584
05135
73298
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2,3 7,9 - 7,4,5 3
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,2,2,6 5,6 3 4 9,8

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
78
622
9688
5203
0032
5619
53014
84886
84011
30794
60563
27617
32510
98276
16371
22602
18475
55951
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3,2 9,4,1,7,0 2 2 -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 3 8,6,1,5 8,6 4

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
060
0751
1760
5466
5820
60390
91603
91439
56847
05989
65188
70998
45739
54613
67278
54888
80537
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3 3 2,0 9,9,7 7
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1 0,0,6 8 9,8,8 0,8

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
896
4649
2158
4478
5898
02043
14709
25246
55810
47133
24990
27187
46326
11816
68053
65562
36040
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0,9 0,6 6 3 9,3,6,0
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8,3 2 8 7 6,8,0

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
13
788
0977
6946
4077
6561
06617
30480
40114
76982
05789
94181
62695
41523
65404
58814
84310
05156
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4 3,7,4,4,0 3 - 6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 1 7,7 8,0,2,9,1 5

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x