Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSTTH - Kết quả Xổ số Huế - SXTTH

Giải XSTTH Thứ 2 » XSTTH 27/01/2020
G.8 70
G.7 872
G.6 2087 1907 5025
G.5 8206
G.4 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592
G.3 67637 54058
G.2 11902
G.1 63677
ĐB 467901
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6,0,2,1 5 8
1 9 6 9
2 5,8 7 0,2,7
3 0,7 8 7
4 - 9 4,2

SXTTH Thứ 2 » SXTTH 20/01/2020

G.8 84
G.7 384
G.6 7602 4752 3585
G.5 4406
G.4 40124 28100 12322 06990 78741 64731 88971
G.3 94276 57102
G.2 29179
G.1 67589
ĐB 029735
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,0,2 5 2
1 - 6 -
2 4,2 7 1,6,9
3 1,5 8 4,4,5,9
4 1 9 0
G.8 03
G.7 614
G.6 7709 9901 1735
G.5 3043
G.4 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277
G.3 13153 07509
G.2 79341
G.1 42134
ĐB 060496
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,9,1,9 5 3
1 4 6 -
2 8,1 7 7
3 5,8,4 8 6,5
4 3,1 9 0,6
G.8 93
G.7 423
G.6 0610 0783 4410
G.5 7307
G.4 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332
G.3 67114 21218
G.2 86152
G.1 93524
ĐB 247502
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,6,2 5 1,2
1 0,0,2,4,8 6 -
2 3,4 7 -
3 2 8 3
4 1,5,4 9 3
G.8 01
G.7 993
G.6 4103 8900 5232
G.5 5523
G.4 03575 49811 45954 70236 48340 92305 60059
G.3 09307 92129
G.2 92618
G.1 66650
ĐB 269193
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,0,5,7 5 4,9,0
1 1,8 6 -
2 3,9 7 5
3 2,6 8 -
4 0 9 3,3
G.8 00
G.7 674
G.6 2102 2131 7680
G.5 6389
G.4 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281
G.3 72033 82661
G.2 06245
G.1 07348
ĐB 878512
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 6
1 2 6 1
2 8 7 4,5
3 1,7,2,3 8 0,9,3,1
4 5,8 9 -
G.8 89
G.7 141
G.6 0313 1876 8259
G.5 6944
G.4 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393
G.3 92963 02912
G.2 22040
G.1 45105
ĐB 100822
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9
1 3,1,2 6 8,3,3
2 2 7 6,1
3 - 8 9,0
4 1,4,5,0 9 3