xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
248
9962
9334
1332
5236
30017
49527
76654
30060
22061
35160
28862
23549
42253
85255
82785
659545
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7 7 4,2,6 9,8,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3,5 2,0,1,0,2 - 5 -

truc-tiep Tường thuật Trực tiếp Huế (XSTTH)

soi-cau Thống kê Cầu XSTTH

soi-cau Tra cứu XSTTH theo ngày

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
49
370
6897
6095
4246
1562
62428
83860
57664
18376
40527
56789
76606
79756
32391
89188
64848
559636
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6 - 8,7 6 9,6,8
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6 2,0,4 0,6 9,8 7,5,1

thong-ke Thống kê Đầu - Đuôi

soi-cau Thống kê Lô Gan TTH

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
38
009
3981
7250
4259
8724
90052
77262
00858
65795
35479
40634
20568
48273
30658
62649
97984
600160
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9 - 4 8,4 9
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0,9,2,8,8 2,8,0 9,3 1,4 5

thong-ke Thống kê Tần suất xuất hiện

soi-cau Thống kê Từ 00 đến 99

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB6
91
127
0895
5608
8909
8761
85489
84371
48914
35082
36520
69386
59606
13068
10222
79550
14001
560973
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8,9,6,1 4 7,0,2 - -
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 1,8 1,3 9,2,6 1,5

thong-ke Thống kê Đầu

soi-cau Thống kê Đuôi

soi-cau Thống kê Tổng

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật xổ số soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
812
2382
5318
5536
9286
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
07614
09470
99866
77522
86815
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   0 2,8,1,9,4,5 2 6 7,8,1
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   0 5,6 0 2,6 -

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
346
0590
8348
2447
8285
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
57379
70333
77064
84386
41616
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 6 2 3 6,8,7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   - 9,6,4 9 5,6 0,7,4,5,2

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
152
6315
2191
9787
8996
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
47827
08871
55884
46146
18378
 • Bảng Loto Huế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   - 5 7 2,3 7,6
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2,7 - 4,3,1,8 7,3,0,4 1,6

xsmb Nhận kết quả xổ số Huế sớm nhất, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

xsmb Nhận kết quả tường thuật trực tiếp soạn: XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x