Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSPY - Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY

Giải XSPY Thứ 2 » XSPY 20/01/2020
G.8 91
G.7 352
G.6 5687 0247 6500
G.5 3194
G.4 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389
G.3 11330 34164
G.2 60301
G.1 70743
ĐB 264821
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,7,4,0,1 5 2
1 - 6 4
2 1 7 -
3 7,6,0 8 7,9
4 7,5,3 9 1,4

SXPY Thứ 2 » SXPY 13/01/2020

G.8 48
G.7 888
G.6 9181 4015 3096
G.5 3334
G.4 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449
G.3 52707 05559
G.2 71115
G.1 18778
ĐB 172492
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7 5 9
1 5,5 6 0
2 8,5 7 8
3 4,1 8 8,1
4 8,9 9 6,0,2
G.8 64
G.7 164
G.6 0571 5622 3564
G.5 4474
G.4 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951
G.3 19243 85903
G.2 95135
G.1 24873
ĐB 972427
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,3 5 1
1 6 6 4,4,4,2,2
2 2,7 7 1,4,5,3
3 5 8 -
4 3 9 -
G.8 74
G.7 942
G.6 8522 4334 7463
G.5 7465
G.4 05313 18959 47062 28818 77570 13148 30684
G.3 15273 95233
G.2 06619
G.1 93257
ĐB 834357
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,7,7
1 3,8,9 6 3,5,2
2 2 7 4,0,3
3 4,3 8 4
4 2,8 9 -
G.8 21
G.7 861
G.6 6107 5833 4745
G.5 8842
G.4 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302
G.3 25934 52302
G.2 29012
G.1 11208
ĐB 436484
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,2,2,8 5 -
1 2 6 1
2 1 7 -
3 3,4 8 5,4
4 5,2 9 2,5,6,9

XS PY Thứ 2 » XS PY 16/12/2019

G.8 33
G.7 183
G.6 4905 5407 5392
G.5 6899
G.4 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418
G.3 85302 50342
G.2 50230
G.1 11891
ĐB 510945
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,7,2 5 -
1 8 6 2,5
2 5 7 3
3 3,0 8 3,1
4 2,5 9 2,9,1

XS PY Thứ 2 » XS PY 09/12/2019

G.8 06
G.7 338
G.6 0056 4908 6054
G.5 9825
G.4 86249 79621 28177 48700 73348 27037 02269
G.3 65288 49359
G.2 47547
G.1 01495
ĐB 278719
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,0 5 6,4,9
1 9 6 9
2 5,1 7 7
3 8,7 8 8
4 9,8,7 9 5