Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 09/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 09/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 52 89
G.7 910 623
G.6 2167 9039 8228 5611 3801 8714
G.5 2148 8572
G.4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G.3 68978 40626 47032 88516
G.2 91641 29439
G.1 59564 06072
ĐB 691089 072572
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 09/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 52 89
G.7 910 623
G.6 2167 9039 8228 5611 3801 8714
G.5 2148 8572
G.4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G.3 68978 40626 47032 88516
G.2 91641 29439
G.1 59564 06072
ĐB 691089 072572
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 09/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 52 89
G.7 910 623
G.6 2167 9039 8228 5611 3801 8714
G.5 2148 8572
G.4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G.3 68978 40626 47032 88516
G.2 91641 29439
G.1 59564 06072
ĐB 691089 072572
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 09/05/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 52 89
G.7 910 623
G.6 2167 9039 8228 5611 3801 8714
G.5 2148 8572
G.4 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
G.3 68978 40626 47032 88516
G.2 91641 29439
G.1 59564 06072
ĐB 691089 072572
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ