Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 09/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 09/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 45 58 06
G.7 422 212 158
G.6 6730 0840 1567 9020 4555 5881 4451 7743 7619
G.5 2863 8217 6141
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424
G.3 32059 75461 64023 78776 66522 72318
G.2 51480 98213 96660
G.1 47055 98596 66170
ĐB 232474 374066 454443
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 09/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 45 58 06
G.7 422 212 158
G.6 6730 0840 1567 9020 4555 5881 4451 7743 7619
G.5 2863 8217 6141
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424
G.3 32059 75461 64023 78776 66522 72318
G.2 51480 98213 96660
G.1 47055 98596 66170
ĐB 232474 374066 454443
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 09/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 45 58 06
G.7 422 212 158
G.6 6730 0840 1567 9020 4555 5881 4451 7743 7619
G.5 2863 8217 6141
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424
G.3 32059 75461 64023 78776 66522 72318
G.2 51480 98213 96660
G.1 47055 98596 66170
ĐB 232474 374066 454443
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 09/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 45 58 06
G.7 422 212 158
G.6 6730 0840 1567 9020 4555 5881 4451 7743 7619
G.5 2863 8217 6141
G.4 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424
G.3 32059 75461 64023 78776 66522 72318
G.2 51480 98213 96660
G.1 47055 98596 66170
ĐB 232474 374066 454443
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ