Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSBDI - Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI

Giải XSBDI Thứ 5 » XSBDI 23/01/2020
G.8 43
G.7 406
G.6 6270 7016 6019
G.5 4314
G.4 34300 64523 97798 73233 49674 51704 02913
G.3 34790 71356
G.2 82088
G.1 10807
ĐB 808407
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,4,7,7 5 6
1 6,9,4,3 6 -
2 3 7 0,4
3 3 8 8
4 3 9 8,0

SXBDI Thứ 5 » SXBDI 16/01/2020

G.8 24
G.7 641
G.6 6240 6091 9988
G.5 2159
G.4 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536
G.3 85363 98265
G.2 80658
G.1 57704
ĐB 020527
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,8
1 4,6 6 3,5
2 4,6,7 7 -
3 2,6 8 8
4 1,0,5 9 1,6
G.8 03
G.7 099
G.6 4779 4276 2085
G.5 9746
G.4 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082
G.3 81557 68275
G.2 97973
G.1 49144
ĐB 827710
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1,7
1 7,0 6 -
2 - 7 9,6,5,3
3 6 8 5,7,2
4 6,4 9 9,9,9
G.8 50
G.7 020
G.6 0965 5812 9520
G.5 3097
G.4 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804
G.3 76786 01856
G.2 87882
G.1 84616
ĐB 279026
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,5,3,4 5 0,6
1 2,6 6 5
2 0,0,6 7 4
3 7 8 6,2
4 - 9 7,4
G.8 66
G.7 761
G.6 5661 0094 0157
G.5 9278
G.4 43685 75427 16747 84024 79304 78167 19465
G.3 30130 62307
G.2 87489
G.1 33111
ĐB 761628
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7 5 7
1 1 6 6,1,1,7,5
2 7,4,8 7 8
3 0 8 5,9
4 7 9 4
G.8 53
G.7 537
G.6 7354 0084 6671
G.5 1702
G.4 90135 71952 59935 88817 84208 16601 99152
G.3 83584 00760
G.2 20161
G.1 29921
ĐB 143785
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,1 5 3,4,2,2
1 7 6 0,1
2 1 7 1
3 7,5,5 8 4,4,5
4 - 9 -
G.8 05
G.7 571
G.6 4766 4172 2480
G.5 1861
G.4 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927
G.3 71721 38131
G.2 05401
G.1 32982
ĐB 364189
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,1 5 -
1 7 6 6,1
2 7,1 7 1,2
3 1 8 0,4,2,2,9
4 0 9 2