Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

XSQT - Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT

Giải XSQT Thứ 5 » XSQT 23/01/2020
G.8 20
G.7 231
G.6 2626 3003 2572
G.5 1461
G.4 76107 95571 95788 72505 86256 35939 83075
G.3 46334 16344
G.2 64786
G.1 71187
ĐB 505760
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,7,5 5 6
1 - 6 1,0
2 0,6 7 2,1,5
3 1,9,4 8 8,6,7
4 4 9 -

SXQT Thứ 5 » SXQT 16/01/2020

G.8 59
G.7 748
G.6 3144 3618 8762
G.5 1054
G.4 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867
G.3 19196 12492
G.2 06464
G.1 31844
ĐB 107972
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9,4,2
1 8 6 2,7,4
2 4 7 7,2
3 - 8 -
4 8,4,0,4 9 1,6,2
G.8 41
G.7 421
G.6 8197 8032 9144
G.5 7669
G.4 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306
G.3 84093 04852
G.2 31780
G.1 93143
ĐB 992094
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1,5,2
1 6 6 9
2 1 7 -
3 2 8 5,8,0
4 1,4,4,3 9 7,3,4
G.8 39
G.7 218
G.6 6373 4962 4826
G.5 2288
G.4 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596
G.3 31870 70732
G.2 42312
G.1 21682
ĐB 623700
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7
1 8,1,2 6 2
2 6,1,4 7 3,0
3 9,7,2 8 8,2
4 - 9 0,6
G.8 94
G.7 614
G.6 6896 8659 3109
G.5 2634
G.4 57921 57728 05987 48373 24957 71445 41940
G.3 55627 60018
G.2 94526
G.1 27131
ĐB 038642
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9,7
1 4,8 6 -
2 1,8,7,6 7 3
3 4,1 8 7
4 5,0,2 9 4,6

XS QT Thứ 5 » XS QT 19/12/2019

G.8 52
G.7 397
G.6 1350 2806 1048
G.5 4690
G.4 53679 56254 45440 01279 63415 13542 10960
G.3 84219 53252
G.2 74139
G.1 59542
ĐB 399613
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2,0,4,2
1 5,9,3 6 0
2 - 7 9,9
3 9 8 -
4 8,0,2,2 9 7,0

XS QT Thứ 5 » XS QT 12/12/2019

G.8 06
G.7 295
G.6 2283 6950 4868
G.5 4676
G.4 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318
G.3 21527 61157
G.2 22487
G.1 72543
ĐB 774679
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0,7
1 8 6 8
2 7 7 6,0,7,5,6,9
3 - 8 3,9,0,7
4 3 9 5