Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 13/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 13/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 80 11
G.7 317 093
G.6 6080 1007 2434 4324 5961 5034
G.5 8076 1978
G.4 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111
G.3 28652 26455 84593 94514
G.2 60953 74848
G.1 22993 13048
ĐB 172136 918703
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 13/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 80 11
G.7 317 093
G.6 6080 1007 2434 4324 5961 5034
G.5 8076 1978
G.4 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111
G.3 28652 26455 84593 94514
G.2 60953 74848
G.1 22993 13048
ĐB 172136 918703
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 13/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 80 11
G.7 317 093
G.6 6080 1007 2434 4324 5961 5034
G.5 8076 1978
G.4 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111
G.3 28652 26455 84593 94514
G.2 60953 74848
G.1 22993 13048
ĐB 172136 918703
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 13/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 80 11
G.7 317 093
G.6 6080 1007 2434 4324 5961 5034
G.5 8076 1978
G.4 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111
G.3 28652 26455 84593 94514
G.2 60953 74848
G.1 22993 13048
ĐB 172136 918703
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ