Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 16/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 25 99 45
G.7 390 913 890
G.6 6009 8437 3388 6144 8250 6891 3189 5031 5226
G.5 8809 7950 9114
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700
G.3 09262 63223 33981 28714 50290 08390
G.2 20893 97212 51633
G.1 61139 76606 51515
ĐB 566588 749246 572986
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 25 99 45
G.7 390 913 890
G.6 6009 8437 3388 6144 8250 6891 3189 5031 5226
G.5 8809 7950 9114
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700
G.3 09262 63223 33981 28714 50290 08390
G.2 20893 97212 51633
G.1 61139 76606 51515
ĐB 566588 749246 572986
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 25 99 45
G.7 390 913 890
G.6 6009 8437 3388 6144 8250 6891 3189 5031 5226
G.5 8809 7950 9114
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700
G.3 09262 63223 33981 28714 50290 08390
G.2 20893 97212 51633
G.1 61139 76606 51515
ĐB 566588 749246 572986
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 25 99 45
G.7 390 913 890
G.6 6009 8437 3388 6144 8250 6891 3189 5031 5226
G.5 8809 7950 9114
G.4 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700
G.3 09262 63223 33981 28714 50290 08390
G.2 20893 97212 51633
G.1 61139 76606 51515
ĐB 566588 749246 572986
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ