Xổ số Miền Trung - Thứ Hai, 18/04/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 18/04/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 05 17
G.7 362 405
G.6 1247 1608 7538 7044 1257 5482
G.5 3056 2922
G.4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G.3 10347 57358 92893 43533
G.2 47064 09490
G.1 09668 54071
ĐB 398591 997274
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 18/04/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 05 17
G.7 362 405
G.6 1247 1608 7538 7044 1257 5482
G.5 3056 2922
G.4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G.3 10347 57358 92893 43533
G.2 47064 09490
G.1 09668 54071
ĐB 398591 997274
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 18/04/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 05 17
G.7 362 405
G.6 1247 1608 7538 7044 1257 5482
G.5 3056 2922
G.4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G.3 10347 57358 92893 43533
G.2 47064 09490
G.1 09668 54071
ĐB 398591 997274
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 2 18/04/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Phú Yên Huế
G.8 05 17
G.7 362 405
G.6 1247 1608 7538 7044 1257 5482
G.5 3056 2922
G.4 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
G.3 10347 57358 92893 43533
G.2 47064 09490
G.1 09668 54071
ĐB 398591 997274
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ