Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 18/11/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 18/11/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 06 65 08
G.7 159 280 064
G.6 7291 9378 9203 1441 2019 9387 0840 3896 9203
G.5 5940 1131 6298
G.4 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962
G.3 72496 80462 09137 67487 59957 92388
G.2 93075 44949 69295
G.1 16879 79779 51597
ĐB 823116 728596 914899
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 18/11/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 06 65 08
G.7 159 280 064
G.6 7291 9378 9203 1441 2019 9387 0840 3896 9203
G.5 5940 1131 6298
G.4 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962
G.3 72496 80462 09137 67487 59957 92388
G.2 93075 44949 69295
G.1 16879 79779 51597
ĐB 823116 728596 914899
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 18/11/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 06 65 08
G.7 159 280 064
G.6 7291 9378 9203 1441 2019 9387 0840 3896 9203
G.5 5940 1131 6298
G.4 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962
G.3 72496 80462 09137 67487 59957 92388
G.2 93075 44949 69295
G.1 16879 79779 51597
ĐB 823116 728596 914899
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 18/11/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 06 65 08
G.7 159 280 064
G.6 7291 9378 9203 1441 2019 9387 0840 3896 9203
G.5 5940 1131 6298
G.4 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962
G.3 72496 80462 09137 67487 59957 92388
G.2 93075 44949 69295
G.1 16879 79779 51597
ĐB 823116 728596 914899
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ