Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 21/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 21/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 81 69
G.7 049 869 044
G.6 9757 9275 3942 2640 7922 1422 0477 6176 7809
G.5 7006 9888 6441
G.4 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
G.3 14794 40270 13863 61615 70836 29060
G.2 83402 86632 67489
G.1 70786 46178 06995
ĐB 644681 139285 313016
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 21/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 81 69
G.7 049 869 044
G.6 9757 9275 3942 2640 7922 1422 0477 6176 7809
G.5 7006 9888 6441
G.4 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
G.3 14794 40270 13863 61615 70836 29060
G.2 83402 86632 67489
G.1 70786 46178 06995
ĐB 644681 139285 313016
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 21/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 81 69
G.7 049 869 044
G.6 9757 9275 3942 2640 7922 1422 0477 6176 7809
G.5 7006 9888 6441
G.4 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
G.3 14794 40270 13863 61615 70836 29060
G.2 83402 86632 67489
G.1 70786 46178 06995
ĐB 644681 139285 313016
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 21/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 81 69
G.7 049 869 044
G.6 9757 9275 3942 2640 7922 1422 0477 6176 7809
G.5 7006 9888 6441
G.4 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302
G.3 14794 40270 13863 61615 70836 29060
G.2 83402 86632 67489
G.1 70786 46178 06995
ĐB 644681 139285 313016
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ