Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 23/06/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 79 02 43
G.7 991 324 329
G.6 2856 1360 4823 1499 2175 7016 8313 3783 5376
G.5 6504 4134 4857
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
G.3 71812 16421 34339 82762 21910 53121
G.2 40534 83400 82187
G.1 59223 90632 59599
ĐB 499819 851225 184161
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 79 02 43
G.7 991 324 329
G.6 2856 1360 4823 1499 2175 7016 8313 3783 5376
G.5 6504 4134 4857
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
G.3 71812 16421 34339 82762 21910 53121
G.2 40534 83400 82187
G.1 59223 90632 59599
ĐB 499819 851225 184161
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 79 02 43
G.7 991 324 329
G.6 2856 1360 4823 1499 2175 7016 8313 3783 5376
G.5 6504 4134 4857
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
G.3 71812 16421 34339 82762 21910 53121
G.2 40534 83400 82187
G.1 59223 90632 59599
ĐB 499819 851225 184161
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 79 02 43
G.7 991 324 329
G.6 2856 1360 4823 1499 2175 7016 8313 3783 5376
G.5 6504 4134 4857
G.4 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953
G.3 71812 16421 34339 82762 21910 53121
G.2 40534 83400 82187
G.1 59223 90632 59599
ĐB 499819 851225 184161
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ