Xổ số Miền Trung - Thứ Năm, 23/09/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 18 10 40
G.7 812 933 557
G.6 4846 4905 7292 3613 1594 4715 8836 4899 2986
G.5 0415 4048 5835
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
G.3 65564 62376 15228 07260 81751 85029
G.2 39074 23182 78394
G.1 81862 08042 28145
ĐB 254244 493570 667910
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 18 10 40
G.7 812 933 557
G.6 4846 4905 7292 3613 1594 4715 8836 4899 2986
G.5 0415 4048 5835
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
G.3 65564 62376 15228 07260 81751 85029
G.2 39074 23182 78394
G.1 81862 08042 28145
ĐB 254244 493570 667910
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 18 10 40
G.7 812 933 557
G.6 4846 4905 7292 3613 1594 4715 8836 4899 2986
G.5 0415 4048 5835
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
G.3 65564 62376 15228 07260 81751 85029
G.2 39074 23182 78394
G.1 81862 08042 28145
ĐB 254244 493570 667910
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Mở thưởng: Thứ 5 23/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: ketquaday.vn
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 18 10 40
G.7 812 933 557
G.6 4846 4905 7292 3613 1594 4715 8836 4899 2986
G.5 0415 4048 5835
G.4 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731
G.3 65564 62376 15228 07260 81751 85029
G.2 39074 23182 78394
G.1 81862 08042 28145
ĐB 254244 493570 667910
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ