XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả

XS Keno - Thống kê số trúng KQXS Keno chính xác

10 số nhiều nhất

06 18 19 26 43 46 55 65 66 79

10 số ít nhất

17 60 68 77 69 42 56 64 23 45

Thống kê theo bộ số

01
40
02
36
03
31
04
41
05
36
06
43
07
35
08
33
09
32
10
35
11
39
12
41
13
34
14
38
15
32
16
39
17
23
18
42
19
50
20
33
21
36
22
34
23
30
24
36
25
36
26
43
27
39
28
34
29
34
30
36
31
39
32
35
33
39
34
32
35
40
36
32
37
41
38
33
39
32
40
38
41
38
42
29
43
43
44
36
45
30
46
42
47
41
48
37
49
39
50
32
51
35
52
32
53
33
54
39
55
44
56
29
57
36
58
36
59
40
60
24
61
37
62
39
63
38
64
29
65
45
66
45
67
30
68
27
69
28
70
36
71
40
72
41
73
38
74
32
75
39
76
30
77
27
78
37
79
44
80
31