Tường thuật trực tiếp Tại đây
Kỳ quay thưởng: #671
Giá trị 32.487.853.000đ đ
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 0 32.487.853.000
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 1023 300.000
Giải ba 17211 30.000
Kỳ: #509
Jackpot 1: 51.943.715.400
Jackpot 2: 4.559.367.200
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.943.715.400
Jackpot 2 1 4.559.367.200
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 821 500.000
Giải ba 15481 50.000
G1 6821
G2 1151 8277
G3 8023 3729 0556
KK1 *821
KK1 **21
Ký hiệu bộ số
A 8023 D 8277
B 6821 E 1151
C 3729 G 0556
G1 472 733
G2 100 242 907 163
G3 205 720 102 179 347 227
KK1 675 382 215 150 521 672 470 655