Kỳ quay thưởng: #612
Giá trị 30.337.936.500đ đ
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 0 30.337.936.500
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1166 300.000
Giải ba 18372 30.000
Kỳ: #450
Jackpot 1: 77.917.521.900
Jackpot 2: 3.612.893.550
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77.917.521.900
Jackpot 2 0 3.612.893.550
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 753 500.000
Giải ba 15356 50.000
G1 4013
G2 2477 8495
G3 6070 8072 1258
KK1 *013
KK1 **13
Ký hiệu bộ số
A 4013 D 8072
B 8495 E 1258
C 6070 G 2477
G1 792 922
G2 971 335 608 278
G3 720 577 769 328 046 303
KK1 392 461 973 875 477 427 072 656