Kỳ quay thưởng: #642
Giá trị 35.907.292.500đ đ
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 0 35.907.292.500
Giải nhất 27 10.000.000
Giải nhì 1057 300.000
Giải ba 17060 30.000
Kỳ: #479
Jackpot 1: 54.648.797.700
Jackpot 2: 3.170.385.450
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54.648.797.700
Jackpot 2 0 3.170.385.450
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 764 500.000
Giải ba 14859 50.000
G1 4296
G2 7696 1171
G3 9118 9924 5596
KK1 *296
KK1 **96
Ký hiệu bộ số
A 7696 D 9924
B 4296 E 5596
C 9118 G 1171
G1 881 531
G2 099 211 277 489
G3 748 529 608 472 716 962
KK1 841 567 000 520 518 761 471 153