xổ số 666
xs

Thống kê Cầu về cả cặp Miền Bắc

xs

Chi tiết cầu về cả cặp

1 - Mở thưởng ngày 20-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
Đầu
01234
Đuôi
     
Đầu
56789
Đuôi
     
2 - Mở thưởng ngày 19-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
3 - Mở thưởng ngày 18-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
4 - Mở thưởng ngày 17-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
5 - Mở thưởng ngày 16-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
6 - Mở thưởng ngày 15-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
7 - Mở thưởng ngày 14-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
8 - Mở thưởng ngày 13-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
9 - Mở thưởng ngày 12-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
10 - Mở thưởng ngày 11-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
11 - Mở thưởng ngày 10-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
12 - Mở thưởng ngày 09-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
13 - Mở thưởng ngày 08-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
14 - Mở thưởng ngày 07-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
15 - Mở thưởng ngày 06-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
16 - Mở thưởng ngày 05-10-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x