Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lô xiên – Thống kê lô xiên

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê Lô Xiên 2 XSMB về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Thống kê Lô Xiên 3 XSMB, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
04 - 38 - 93 6 ngày 04/03/2020 , 05/03/2020 , 06/03/2020 , 23/03/2020 , 26/03/2020 , 27/03/2020
02 - 09 - 14 5 ngày 09/03/2020 , 14/03/2020 , 28/03/2020 , 29/03/2020 , 30/03/2020
04 - 38 - 54 5 ngày 04/03/2020 , 06/03/2020 , 23/03/2020 , 26/03/2020 , 27/03/2020
04 - 54 - 93 5 ngày 04/03/2020 , 06/03/2020 , 23/03/2020 , 26/03/2020 , 27/03/2020
10 - 15 - 15 5 ngày 07/03/2020 , 14/03/2020 , 15/03/2020 , 23/03/2020 , 28/03/2020
10 - 76 - 76 5 ngày 03/03/2020 , 07/03/2020 , 22/03/2020 , 26/03/2020 , 31/03/2020
38 - 54 - 93 5 ngày 04/03/2020 , 06/03/2020 , 23/03/2020 , 26/03/2020 , 27/03/2020
61 - 85 - 85 5 ngày 07/03/2020 , 08/03/2020 , 09/03/2020 , 15/03/2020 , 31/03/2020
65 - 85 - 85 5 ngày 02/03/2020 , 04/03/2020 , 07/03/2020 , 08/03/2020 , 24/03/2020
00 - 18 - 37 4 ngày 02/03/2020 , 03/03/2020 , 15/03/2020 , 25/03/2020
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc