xs

Thống kê lô tô theo Tổng

Từ ngày
Xổ số
Đến ngày
Tỉnh, TP
Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-10-2019 3 4 1 2 5 3 2 3 4 0
19-10-2019 6 2 3 2 3 1 4 2 2 2
18-10-2019 2 4 4 3 4 3 3 1 2 1
17-10-2019 5 1 2 3 3 3 2 2 3 3
16-10-2019 2 3 1 3 0 4 3 5 1 5
15-10-2019 3 5 2 6 0 3 1 3 1 3
14-10-2019 1 1 6 2 3 2 2 1 7 2
13-10-2019 3 2 2 0 2 4 2 4 4 4
12-10-2019 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3
11-10-2019 2 2 3 5 4 3 1 0 2 5
10-10-2019 2 5 2 2 4 3 3 1 2 3
09-10-2019 1 0 7 2 1 3 2 4 4 3
08-10-2019 2 5 3 1 4 3 1 2 2 4
07-10-2019 3 6 3 2 1 1 3 3 4 1
06-10-2019 2 4 2 6 4 3 3 0 2 1
05-10-2019 3 1 4 2 4 3 2 4 3 1
04-10-2019 3 4 1 3 2 4 3 3 3 1
03-10-2019 4 3 4 1 3 1 1 4 2 4
02-10-2019 1 4 1 2 3 1 3 5 3 4
01-10-2019 1 1 3 4 1 4 5 3 3 2
30-09-2019 3 1 4 2 3 2 3 3 1 5
29-09-2019 0 1 2 4 3 0 3 5 5 4
28-09-2019 2 2 5 3 2 3 3 2 1 4
27-09-2019 3 4 3 2 3 4 1 1 1 5
26-09-2019 1 4 4 3 1 1 3 4 3 3
25-09-2019 1 1 1 6 5 2 3 4 2 2
24-09-2019 2 5 4 0 3 3 2 2 4 2
23-09-2019 0 3 3 1 5 2 4 1 4 4
22-09-2019 0 7 1 2 4 4 2 4 1 2
21-09-2019 3 6 4 3 4 4 1 0 1 1
Tong so lan ve 67 94 88 79 86 79 73 80 80 84
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của các tổng số từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

lo-gan Thống kê Lô GAN

soi-cau Thống kê Cầu Bạch thủ Miền Bắc (CAU MB)

soi-cau Thống kê Cầu Miền Trung

soi-cau Thống kê Cầu Miền Nam

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x