Thống kê lô gan

Thống kê Loto gan Xổ số Miền Trung

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
42 26 lần 06/05/2019 26 lần
66 20 lần 17/06/2019 20 lần
37 19 lần 24/06/2019 20 lần
00 16 lần 15/07/2019 18 lần
16 16 lần 15/07/2019 18 lần
41 15 lần 22/07/2019 21 lần
90 15 lần 22/07/2019 18 lần
24 14 lần 29/07/2019 22 lần
19 13 lần 05/08/2019 20 lần
43 13 lần 05/08/2019 29 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 - 42 14 lần 29/07/2019 14 lần
78 - 87 10 lần 26/08/2019 10 lần
16 - 61 8 lần 09/09/2019 13 lần
02 - 20 5 lần 30/09/2019 16 lần
18 - 81 5 lần 30/09/2019 13 lần
05 - 50 4 lần 07/10/2019 11 lần
27 - 72 4 lần 07/10/2019 14 lần
29 - 92 4 lần 07/10/2019 23 lần
48 - 84 4 lần 07/10/2019 9 lần
69 - 96 4 lần 07/10/2019 12 lần

Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại