Loto miền Nam - LTMN

Loto Miền Nam Thứ 7, ngày 07/12/2019

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,3,1 5,9,1,2 1,5,0 8
1 0,8 7 7,4 9,3
2 8,4 1,3 - 6,6,4
3 - 9,2 4,8 5,0,6
4 1,8,2 1 8,5,1,6,8 -
5 8 6,1,4,5 9,6 7,2,4,9
6 1 0 2 -
7 8 0 3,1 5,0
8 4,6 8 - 6,8
9 4,5,7 6 5 4

Loto Miền Nam Thứ 6, ngày 06/12/2019

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 - 5,9
1 1 4,4 0,9,6
2 8,8 1,4,2 8
3 - 8,6 7,5
4 2,8,0,2 2,2,0,5,8 9
5 - 1 5
6 5,5 - 4,3
7 8,4,1 9 6,2
8 3,2,8,5 7,8,9 9,9
9 0 5 1,9

Loto Miền Nam Thứ 5, ngày 05/12/2019

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1,3,1 - 6
1 7 3,4,1,3,4 3
2 5,8,9,7,0 8 2,2,4,0
3 7 8 7,2
4 0,6 8,5 9,1
5 5 - -
6 2,3,8 9,9 7
7 - 2,1,5,6 0,3
8 3 7 4,0,7
9 4 6,9 1,9

Loto Miền Nam Thứ 4, ngày 04/12/2019

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 - 2,2,4,5 6,1,5
1 8,3 8 -
2 1,4 5,0 1,6,3,3
3 - 0 -
4 7,5 2 9,1
5 1,7,6,1 3,0 7
6 7,0 2,8,0 9,5,7
7 2 1 5
8 3,9,7 2 4,4,4
9 0,2 9,1 5

Loto Miền Nam Thứ 3, ngày 03/12/2019

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 9,3 7,3 4,7
1 9,4,3,3 3 7,9
2 2 4,4 4,1,0
3 3,6,3 7,9 8,2
4 3,2 3,7,0 4,6,0
5 8 1,7 0
6 7,7,0 9,3 -
7 - 6 8,7,0
8 7 4 9,2
9 3 2,0 -

Loto Miền Nam Thứ 2, ngày 02/12/2019

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 4 2 2
1 1 9,6 9,9,5,6
2 3 9 2,9
3 4,9 - -
4 5 9,2,1,5,8 3,3
5 - 6 1
6 3,2 - 7,5
7 4 4,4 2,8,3,9
8 5,6 7,4 9
9 8,8,3,2,7,6,6 2,1,4,4 0

Loto Miền Nam Chủ Nhật, ngày 01/12/2019

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6 7,8,4 9
1 7,6 - -
2 1,3 5,7 6,2,7,8,4
3 8,9,8 3,1 -
4 - 9 6,2,0
5 6,6 4,9 4,5,3
6 5,1 8,9 -
7 8,6 0,4 3,5,3,9
8 1,2,2 6,2 9
9 8 3,3 8