xổ số 666
xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #243 Thứ Năm, 21-02-2019
03
10
11
15
29
34
50

Giá trị Jackpot 1

56.212.337.100đ

Giá trị Jackpot 2

6.360.507.100đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
685
14102
Giá trị giải (đồng)
56.212.337.100đ
6.360.507.100đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #242 Thứ Ba, 19-02-2019
12
18
29
32
52
22
51

Giá trị Jackpot 1

54.466.250.250đ

Giá trị Jackpot 2

6.166.497.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
834
15112
Giá trị giải (đồng)
54.466.250.250đ
6.166.497.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #241 Thứ Bảy, 16-02-2019
28
14
37
40
08
05
41

Giá trị Jackpot 1

52.474.074.150đ

Giá trị Jackpot 2

5.945.144.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
588
12636
Giá trị giải (đồng)
52.474.074.150đ
5.945.144.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #240 Thứ Năm, 14-02-2019
08
15
26
41
43
53
46

Giá trị Jackpot 1

50.622.710.700đ

Giá trị Jackpot 2

5.739.437.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
623
13514
Giá trị giải (đồng)
50.622.710.700đ
5.739.437.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #239 Thứ Ba, 12-02-2019
01
12
17
34
48
49
47

Giá trị Jackpot 1

48.334.463.400đ

Giá trị Jackpot 2

5.485.187.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
836
15780
Giá trị giải (đồng)
48.334.463.400đ
5.485.187.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #238 Thứ Bảy, 09-02-2019
44
50
46
14
02
15
18

Giá trị Jackpot 1

46.036.778.250đ

Giá trị Jackpot 2

5.229.889.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
307
7734
Giá trị giải (đồng)
46.036.778.250đ
5.229.889.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #237 Thứ Năm, 07-02-2019
50
32
47
20
27
28
41

Giá trị Jackpot 1

44.397.880.500đ

Giá trị Jackpot 2

5.047.789.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
382
8264
Giá trị giải (đồng)
44.397.880.500đ
5.047.789.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #236 Thứ Bảy, 02-02-2019
46
36
23
35
27
11
37

Giá trị Jackpot 1

42.935.678.850đ

Giá trị Jackpot 2

4.885.322.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
525
10836
Giá trị giải (đồng)
42.935.678.850đ
4.885.322.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #235 Thứ Năm, 31-01-2019
10
20
44
34
28
19
29

Giá trị Jackpot 1

41.293.427.700đ

Giá trị Jackpot 2

4.702.850.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
486
10752
Giá trị giải (đồng)
41.293.427.700đ
4.702.850.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #234 Thứ Ba, 29-01-2019
15
20
26
41
45
55
10

Giá trị Jackpot 1

39.668.776.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.522.333.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
461
10784
Giá trị giải (đồng)
39.668.776.950đ
4.522.333.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #233 Thứ Bảy, 26-01-2019
20
43
27
33
53
54
48

Giá trị Jackpot 1

37.689.645.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.302.430.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
398
8306
Giá trị giải (đồng)
37.689.645.000đ
4.302.430.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #232 Thứ Năm, 24-01-2019
31
55
49
35
38
44
24

Giá trị Jackpot 1

36.240.081.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.141.367.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
325
8630
Giá trị giải (đồng)
36.240.081.150đ
4.141.367.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #231 Thứ Ba, 22-01-2019
01
40
55
14
52
22
21

Giá trị Jackpot 1

34.615.289.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.960.835.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
385
9470
Giá trị giải (đồng)
34.615.289.550đ
3.960.835.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x