Xổ Số Power 6/55, Kết quả XS Power 6/55

Mở thưởng ngày Thứ 7, 07-12-2019
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #367
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 76.939.767.750
Jackpot 2 0 3.677.180.250
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 662 500.000
Giải ba 14493 50.000
Kỳ quay thưởng: #366
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 75.051.358.950
Jackpot 2 0 3.467.357.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 634 500.000
Giải ba 13394 50.000
Kỳ quay thưởng: #365
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.655.918.050
Jackpot 2 0 3.201.196.950
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 666 500.000
Giải ba 13883 50.000
Kỳ quay thưởng: #364
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.845.145.500
Jackpot 2 1 3.209.152.250
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 567 500.000
Giải ba 12270 50.000
Kỳ quay thưởng: #363
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.962.775.250
Jackpot 2 3 1.645.004.350
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 690 500.000
Giải ba 13562 50.000
Kỳ quay thưởng: #361
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.837.919.800
Jackpot 2 0 4.698.918.000
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 589 500.000
Giải ba 12158 50.000
Kỳ quay thưởng: #360
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.726.581.900
Jackpot 2 0 4.464.324.900
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 180 500.000
Giải ba 11414 50.000
Kỳ quay thưởng: #359
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.562.161.550
Jackpot 2 0 4.223.833.750
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 656 500.000
Giải ba 13532 50.000
Kỳ quay thưởng: #358
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60.416.984.100
Jackpot 2 0 3.985.480.700
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 612 500.000
Giải ba 12301 50.000