Xổ Số Power 6/55, Kết quả XS Power 6/55

Mở thưởng ngày Thứ 3, 29-09-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #481
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 58.170.711.000
Jackpot 2 1 3.561.709.150
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 525 500.000
Giải ba 11612 50.000
Kỳ quay thưởng: #480
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56.419.684.950
Jackpot 2 0 3.367.150.700
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 519 500.000
Giải ba 10959 50.000
Kỳ quay thưởng: #479
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54.648.797.700
Jackpot 2 0 3.170.385.450
Giải nhất 16 40.000.000
Giải nhì 764 500.000
Giải ba 14859 50.000
Kỳ quay thưởng: #478
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 53.115.328.650
Jackpot 2 1 3.600.520.850
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 502 500.000
Giải ba 11251 50.000
Kỳ quay thưởng: #477
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.498.833.700
Jackpot 2 0 3.420.910.300
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 437 500.000
Giải ba 10656 50.000
Kỳ quay thưởng: #476
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49.600.925.850
Jackpot 2 0 3.210.031.650
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 577 500.000
Giải ba 12731 50.000
Kỳ quay thưởng: #475
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47.710.641.000
Jackpot 2 1 3.356.073.700
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 442 500.000
Giải ba 9926 50.000
Kỳ quay thưởng: #474
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.002.032.400
Jackpot 2 0 3.166.228.300
Giải nhất 0 40.000.000
Giải nhì 517 500.000
Giải ba 11290 50.000
Kỳ quay thưởng: #473
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.505.977.700
Jackpot 2 1 3.738.333.950
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 512 500.000
Giải ba 9997 50.000