xổ số 666
xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #213 Thứ Ba, 11-12-2018
11
37
01
44
39
05
31

Giá trị Jackpot 1

47.620.664.400đ

Giá trị Jackpot 2

4.047.739.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
702
13818
Giá trị giải (đồng)
47.620.664.400đ
4.047.739.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #212 Thứ Bảy, 08-12-2018
03
06
09
31
48
54
53

Giá trị Jackpot 1

45.711.703.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.835.633.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
504
10771
Giá trị giải (đồng)
45.711.703.650đ
3.835.633.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #211 Thứ Năm, 06-12-2018
13
09
42
39
27
23
49

Giá trị Jackpot 1

43.892.386.050đ

Giá trị Jackpot 2

3.633.486.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
712
12905
Giá trị giải (đồng)
43.892.386.050đ
3.633.486.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #210 Thứ Ba, 04-12-2018
10
13
16
23
30
49
24

Giá trị Jackpot 1

42.768.578.550đ

Giá trị Jackpot 2

3.508.619.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
506
11140
Giá trị giải (đồng)
42.768.578.550đ
3.508.619.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #209 Thứ Bảy, 01-12-2018
03
05
12
20
25
33
41

Giá trị Jackpot 1

40.936.775.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.305.085.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
617
12195
Giá trị giải (đồng)
40.936.775.250đ
3.305.085.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #208 Thứ Năm, 29-11-2018
51
23
27
42
10
52
20

Giá trị Jackpot 1

39.994.410.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.200.378.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
378
8714
Giá trị giải (đồng)
39.994.410.450đ
3.200.378.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #207 Thứ Ba, 27-11-2018
03
05
23
28
35
44
08

Giá trị Jackpot 1

38.191.004.850đ

Giá trị Jackpot 2

3.290.607.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
582
11811
Giá trị giải (đồng)
38.191.004.850đ
3.290.607.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #206 Thứ Bảy, 24-11-2018
03
10
11
25
40
54
17

Giá trị Jackpot 1

36.820.442.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.138.322.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
466
9517
Giá trị giải (đồng)
36.820.442.100đ
3.138.322.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #205 Thứ Năm, 22-11-2018
17
22
24
28
37
44
06

Giá trị Jackpot 1

35.575.536.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.984.511.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
544
9719
Giá trị giải (đồng)
35.575.536.450đ
3.984.511.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #204 Thứ Ba, 20-11-2018
49
40
23
09
44
33
17

Giá trị Jackpot 1

34.256.649.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.837.968.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
441
9390
Giá trị giải (đồng)
34.256.649.000đ
3.837.968.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #203 Thứ Bảy, 17-11-2018
12
29
45
22
47
26
15

Giá trị Jackpot 1

32.831.024.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.679.565.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
406
8357
Giá trị giải (đồng)
32.831.024.250 đồng
3.679.565.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #202 Thứ Năm, 15-11-2018
21
40
13
52
49
16
54

Giá trị Jackpot 1

31.465.133.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.527.799.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
302
7191
Giá trị giải (đồng)
31.465.133.850 đồng
3.527.799.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #201 Thứ Ba, 13-11-2018
41
25
32
47
03
26
05

Giá trị Jackpot 1

41.305.528.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.365.007.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
3
455
10578
Giá trị giải (đồng)
41.305.528.200 đồng
3.365.007.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x