xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #116 Thứ Năm, 19-04-2018
35
04
17
19
49
55
09

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.032.403.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
1157
23632
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
7.032.403.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #115 Thứ Ba, 17-04-2018
27
02
10
31
38
26
39

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

66.969.623.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
24
1269
27418
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
66.969.623.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #114 Thứ Bảy, 14-04-2018
02
14
54
45
10
26
20

Giá trị Jackpot 1

348.542.745.600 đồng

Giá trị Jackpot 2

8.393.638.400 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
30
1482
28802
Giá trị giải (đồng)
348.542.745.600 đồng
8.393.638.400 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #113 Thứ Năm, 12-04-2018
35
54
37
04
42
29
19

Giá trị Jackpot 1

341.100.719.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.566.746.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1363
27060
Giá trị giải (đồng)
341.100.719.850 đồng
7.566.746.650 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #112 Thứ Ba, 10-04-2018
36
48
22
25
31
01
41

Giá trị Jackpot 1

333.842.446.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

6.760.271.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
1118
25787
Giá trị giải (đồng)
333.842.446.200 đồng
6.760.271.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #111 Thứ Bảy, 07-04-2018
33
12
24
34
36
53
05

Giá trị Jackpot 1

324.541.622.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.726.846.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1511
27205
Giá trị giải (đồng)
324.541.622.100 đồng
5.726.846.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #110 Thứ Năm, 05-04-2018
17
31
32
25
09
07
06

Giá trị Jackpot 1

317.878.643.550 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.986.515.950 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1365
26937
Giá trị giải (đồng)
317.878.643.550 đồng
4.986.515.950 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #109 Thứ Ba, 03-04-2018
51
53
21
39
20
42
01

Giá trị Jackpot 1

303.276.464.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.364.051.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400 đồng
3.364.051.600 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #108 Thứ Bảy, 31-03-2018
51
53
07
43
31
03
26

Giá trị Jackpot 1

303.276.464.400 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.364.051.600 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1395
25725
Giá trị giải (đồng)
303.276.464.400 đồng
3.364.051.600 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #107 Thứ Năm, 29-03-2018
52
27
05
39
35
46
31

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

7.207.922.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1173
24297
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
7.207.922.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #106 Thứ Ba, 27-03-2018
09
15
55
13
14
54
22

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

25.040.212.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1219
25937
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
25.040.212.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #105 Thứ Bảy, 24-03-2018
45
30
38
01
48
50
12

Giá trị Jackpot 1

311.943.369.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.327.041.100 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
918
21031
Giá trị giải (đồng)
311.943.369.900 đồng
4.327.041.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #104 Thứ Năm, 22-03-2018
24
01
34
08
33
41
20

Giá trị Jackpot 1

304.515.142.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.501.682.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1030
22900
Giá trị giải (đồng)
304.515.142.950 đồng
3.501.682.550 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x