xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #347 Thứ Ba, 22-10-2019
40
27
16
02
36
26
31

Giá trị Jackpot 1

41.541.604.500đ

Giá trị Jackpot 2

4.129.967.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
441
10058
Giá trị giải (đồng)
41.541.604.500đ
4.129.967.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #346 Thứ Bảy, 19-10-2019
01
10
21
43
42
26
25

Giá trị Jackpot 1

39.917.681.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.949.531.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
403
8806
Giá trị giải (đồng)
39.917.681.400đ
3.949.531.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #345 Thứ Năm, 17-10-2019
51
53
34
14
05
11
16

Giá trị Jackpot 1

38.474.598.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.789.188.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
1
350
8007
Giá trị giải (đồng)
38.474.598.450đ
3.789.188.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #344 Thứ Ba, 15-10-2019
46
48
29
09
53
12
03

Giá trị Jackpot 1

36.880.715.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.612.090.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
414
9615
Giá trị giải (đồng)
36.880.715.100đ
3.612.090.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #343 Thứ Bảy, 12-10-2019
21
48
55
53
39
51
05

Giá trị Jackpot 1

35.556.777.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.464.986.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
379
7262
Giá trị giải (đồng)
35.556.777.750đ
3.464.986.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #342 Thứ Năm, 10-10-2019
42
55
17
04
53
51
29

Giá trị Jackpot 1

34.070.500.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.299.844.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
347
7445
Giá trị giải (đồng)
34.070.500.650đ
3.299.844.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #341 Thứ Ba, 08-10-2019
08
48
39
36
43
50
40

Giá trị Jackpot 1

32.751.516.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.153.290.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
408
8288
Giá trị giải (đồng)
32.751.516.900đ
3.153.290.800đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #340 Thứ Bảy, 05-10-2019
37
51
29
10
31
30
50

Giá trị Jackpot 1

31.371.899.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.359.683.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
3
353
7098
Giá trị giải (đồng)
31.371.899.700đ
3.359.683.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #339 Thứ Năm, 03-10-2019
26
08
44
04
07
37
29

Giá trị Jackpot 1

80.834.053.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.207.249.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
9
763
14074
Giá trị giải (đồng)
80.834.053.800đ
3.207.249.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #338 Thứ Ba, 01-10-2019
38
41
22
47
49
05
29

Giá trị Jackpot 1

78.968.804.250đ

Giá trị Jackpot 2

4.610.358.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
545
13180
Giá trị giải (đồng)
78.968.804.250đ
4.610.358.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #337 Thứ Bảy, 28-09-2019
43
21
04
23
40
08
44

Giá trị Jackpot 1

76.640.721.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.351.682.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
505
11879
Giá trị giải (đồng)
76.640.721.150đ
4.351.682.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #336 Thứ Năm, 26-09-2019
55
43
38
51
07
12
15

Giá trị Jackpot 1

74.541.701.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.118.458.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
515
11395
Giá trị giải (đồng)
74.541.701.100đ
4.118.458.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #335 Thứ Ba, 24-09-2019
12
48
53
40
33
39
35

Giá trị Jackpot 1

72.724.240.650đ

Giá trị Jackpot 2

3.916.518.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
609
12588
Giá trị giải (đồng)
72.724.240.650đ
3.916.518.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x