xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #169 Thứ Bảy, 18-08-2018
33
39
55
51
36
07
11

Giá trị Jackpot 1

36.370.625.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.156.157.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
428
9445
Giá trị giải (đồng)
36.370.625.250 đồng
3.156.157.700 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #168 Thứ Năm, 16-08-2018
51
34
06
46
10
48
47

Giá trị Jackpot 1

34.965.205.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.140.259.400 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
386
8437
Giá trị giải (đồng)
34.965.205.950 đồng
3.140.259.400 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #167 Thứ Ba, 14-08-2018
38
36
45
52
29
30
46

Giá trị Jackpot 1

33.702.871.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.596.064.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
428
9642
Giá trị giải (đồng)
33.702.871.350 đồng
3.596.064.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #166 Thứ Bảy, 11-08-2018
33
17
31
44
42
16
14

Giá trị Jackpot 1

32.194.626.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.428.481.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
393
8283
Giá trị giải (đồng)
32.194.626.150 đồng
3.428.481.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #165 Thứ Năm, 09-08-2018
24
29
32
33
49
55
09

Giá trị Jackpot 1

31.059.648.300 dong

Giá trị Jackpot 2

3.302.372.800 dong

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
357
7708
Giá trị giải (đồng)
31.059.648.300 dong
3.302.372.800 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #164 Thứ Ba, 07-08-2018
03
09
15
20
39
49
04

Giá trị Jackpot 1

47.175.342.150 dong

Giá trị Jackpot 2

3.184.634.100 dong

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
776
14208
Giá trị giải (đồng)
47.175.342.150 dong
3.184.634.100 dong
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #163 Thứ Bảy, 04-08-2018
11
12
24
32
41
48
03

Giá trị Jackpot 1

45.513.635.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.631.662.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
559
11505
Giá trị giải (đồng)
45.513.635.250 đồng
3.631.662.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #162 Thứ Năm, 02-08-2018
55
11
17
06
41
16
07

Giá trị Jackpot 1

43.671.479.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.426.978.100 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
484
10484
Giá trị giải (đồng)
43.671.479.700 đồng
3.426.978.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #161 Thứ Ba, 31-07-2018
01
05
47
27
50
31
41

Giá trị Jackpot 1

41.892.910.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.229.359.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
511
11067
Giá trị giải (đồng)
41.892.910.050 đồng
3.229.359.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #160 Thứ Bảy, 28-07-2018
11
16
22
25
30
40
09

Giá trị Jackpot 1

39.828.676.800 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.683.462.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
476
9925
Giá trị giải (đồng)
39.828.676.800 đồng
4.683.462.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #159 Thứ Năm, 26-07-2018
24
37
40
46
33
21
52

Giá trị Jackpot 1

38.113.527.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.492.889.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
431
9181
Giá trị giải (đồng)
38.113.527.900 đồng
4.492.889.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #158 Thứ Ba, 24-07-2018
18
34
53
37
11
50
20

Giá trị Jackpot 1

36.779.450.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.344.659.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
497
10466
Giá trị giải (đồng)
36.779.450.250 đồng
4.344.659.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #157 Thứ Bảy, 21-07-2018
31
52
37
07
46
33
28

Giá trị Jackpot 1

34.751.723.250 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.119.356.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
513
9669
Giá trị giải (đồng)
34.751.723.250 đồng
4.119.356.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x