xổ số 666
xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #270 Thứ Năm, 25-04-2019
16
22
23
33
36
38
45

Giá trị Jackpot 1

32.860.128.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.317.792.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
377
8185
Giá trị giải (đồng)
32.860.128.000đ
3.317.792.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #269 Thứ Ba, 23-04-2019
43
21
31
22
45
20
30

Giá trị Jackpot 1

31.616.504.400đ

Giá trị Jackpot 2

3.179.611.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
383
8291
Giá trị giải (đồng)
31.616.504.400đ
3.179.611.600đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #268 Thứ Bảy, 20-04-2019
40
08
44
24
12
10
51

Giá trị Jackpot 1

119.957.842.650đ

Giá trị Jackpot 2

4.699.731.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
1
26
1193
22314
Giá trị giải (đồng)
119.957.842.650đ
4.699.731.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #267 Thứ Năm, 18-04-2019
15
26
48
08
07
24
10

Giá trị Jackpot 1

117.272.637.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.401.375.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1079
22604
Giá trị giải (đồng)
117.272.637.300đ
4.401.375.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #266 Thứ Ba, 16-04-2019
33
32
29
16
52
53
05

Giá trị Jackpot 1

114.222.823.500đ

Giá trị Jackpot 2

4.062.507.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
964
21556
Giá trị giải (đồng)
114.222.823.500đ
4.062.507.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #265 Thứ Bảy, 13-04-2019
36
09
21
13
20
43
32

Giá trị Jackpot 1

110.883.292.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.691.448.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
937
19103
Giá trị giải (đồng)
110.883.292.950đ
3.691.448.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #264 Thứ Năm, 11-04-2019
32
08
31
37
55
01
53

Giá trị Jackpot 1

107.805.747.000đ

Giá trị Jackpot 2

3.349.498.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
875
18136
Giá trị giải (đồng)
107.805.747.000đ
3.349.498.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #263 Thứ Ba, 09-04-2019
49
10
14
19
48
36
03

Giá trị Jackpot 1

104.660.257.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.705.261.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1024
21539
Giá trị giải (đồng)
104.660.257.350đ
3.705.261.050đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #262 Thứ Bảy, 06-04-2019
01
50
46
41
20
30
48

Giá trị Jackpot 1

101.454.269.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.349.040.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
702
15484
Giá trị giải (đồng)
101.454.269.700đ
3.349.040.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #261 Thứ Năm, 04-04-2019
29
26
38
51
16
47
13

Giá trị Jackpot 1

98.312.907.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.597.381.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
908
17031
Giá trị giải (đồng)
98.312.907.900đ
3.597.381.000đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #260 Thứ Ba, 02-04-2019
22
26
01
04
20
09
48

Giá trị Jackpot 1

95.702.711.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.307.359.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1023
20461
Giá trị giải (đồng)
95.702.711.250đ
3.307.359.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #259 Thứ Bảy, 30-03-2019
03
54
50
18
35
15
32

Giá trị Jackpot 1

92.936.478.900đ

Giá trị Jackpot 2

3.564.575.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
773
17828
Giá trị giải (đồng)
92.936.478.900đ
3.564.575.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #258 Thứ Năm, 28-03-2019
43
37
49
23
44
03
27

Giá trị Jackpot 1

90.282.744.300đ

Giá trị Jackpot 2

3.269.715.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
868
17595
Giá trị giải (đồng)
90.282.744.300đ
3.269.715.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x