Xổ Số Power 6/55, Kết quả XS Power 6/55

Mở thưởng ngày Thứ 5, 16-07-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #450
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77.917.521.900
Jackpot 2 0 3.612.893.550
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 753 500.000
Giải ba 15356 50.000
Kỳ quay thưởng: #449
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 74.543.157.300
Jackpot 2 0 3.237.964.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 692 500.000
Giải ba 14975 50.000
Kỳ quay thưởng: #448
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72.401.479.950
Jackpot 2 1 3.472.460.950
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 650 500.000
Giải ba 14427 50.000
Kỳ quay thưởng: #447
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 70.362.637.500
Jackpot 2 0 3.245.922.900
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 720 500.000
Giải ba 14501 50.000
Kỳ quay thưởng: #446
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 68.149.331.400
Jackpot 2 1 3.853.016.050
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 817 500.000
Giải ba 16254 50.000
Kỳ quay thưởng: #445
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 66.366.603.300
Jackpot 2 0 3.654.935.150
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 524 500.000
Giải ba 11779 50.000
Kỳ quay thưởng: #444
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64.312.813.650
Jackpot 2 0 3.426.736.300
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 798 500.000
Giải ba 15517 50.000
Kỳ quay thưởng: #443
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62.496.583.500
Jackpot 2 0 3.224.932.950
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 449 500.000
Giải ba 11268 50.000
Kỳ quay thưởng: #442
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 60.472.186.950
Jackpot 2 1 3.613.345.900
Giải nhất 6 40.000.000
Giải nhì 801 500.000
Giải ba 14601 50.000