xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #189 Thứ Ba, 16-10-2018
05
29
34
46
42
28
17

Giá trị Jackpot 1

84.650.926.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

2.466.750.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
11
816
16509
Giá trị giải (đồng)
84.650.926.350 đồng
2.466.750.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #188 Thứ Bảy, 13-10-2018
12
21
23
44
47
48
43

Giá trị Jackpot 1

82.070.152.050 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.646.748.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
607
13405
Giá trị giải (đồng)
82.070.152.050 đồng
4.646.748.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #187 Thứ Năm, 11-10-2018
05
16
17
37
46
49
35

Giá trị Jackpot 1

79.704.990.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.383.953.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
661
13452
Giá trị giải (đồng)
79.704.990.300 đồng
4.383.953.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #186 Thứ Ba, 09-10-2018
50
46
10
27
51
55
01

Giá trị Jackpot 1

77.724.187.950 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.163.863.900 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
707
14341
Giá trị giải (đồng)
77.724.187.950 đồng
4.163.863.900 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #185 Thứ Bảy, 06-10-2018
05
06
16
42
48
51
03

Giá trị Jackpot 1

75.218.555.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.885.460.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
518
12337
Giá trị giải (đồng)
75.218.555.100 đồng
3.885.460.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #184 Thứ Năm, 04-10-2018
03
12
09
34
17
42
46

Giá trị Jackpot 1

72.901.033.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.627.957.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
677
14370
Giá trị giải (đồng)
72.901.033.500 đồng
3.627.957.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #183 Thứ Ba, 02-10-2018
28
37
32
03
07
33
22

Giá trị Jackpot 1

71.233.011.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.442.622.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
744
15526
Giá trị giải (đồng)
71.233.011.300 đồng
3.442.622.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #182 Thứ Bảy, 29-09-2018
03
07
12
32
34
55
38

Giá trị Jackpot 1

67.249.412.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.000.000.000 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
630
13025
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850 đồng
3.000.000.000 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #181 Thứ Năm, 27-09-2018
12
35
29
54
51
08
34

Giá trị Jackpot 1

67.249.412.850 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.213.103.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
572
12078
Giá trị giải (đồng)
67.249.412.850 đồng
3.213.103.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #180 Thứ Ba, 25-09-2018
13
17
14
02
03
06
09

Giá trị Jackpot 1

65.331.482.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.884.290.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
683
14038
Giá trị giải (đồng)
65.331.482.700 đồng
3.884.290.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #179 Thứ Bảy, 22-09-2018
50
40
08
17
01
28
21

Giá trị Jackpot 1

63.494.160.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.680.143.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
513
12015
Giá trị giải (đồng)
63.494.160.150 đồng
3.680.143.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #178 Thứ Năm, 20-09-2018
47
03
32
46
35
49
51

Giá trị Jackpot 1

61.507.022.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.459.350.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
529
10958
Giá trị giải (đồng)
61.507.022.700 đồng
3.459.350.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #177 Thứ Ba, 18-09-2018
08
21
32
43
48
53
38

Giá trị Jackpot 1

59.535.024.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.240.239.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
614
13132
Giá trị giải (đồng)
59.535.024.150 đồng
3.240.239.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x