Tường thuật trực tiếp Tại đây

Xổ Số Power 6/55, Kết quả XS Power 6/55

Mở thưởng ngày Thứ 5, 03-12-2020
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
Kỳ quay thưởng: #509
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51.943.715.400
Jackpot 2 1 4.559.367.200
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 821 500.000
Giải ba 15481 50.000
Kỳ quay thưởng: #508
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 50.218.452.300
Jackpot 2 0 4.367.671.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 489 500.000
Giải ba 10045 50.000
Kỳ quay thưởng: #507
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 48.189.077.850
Jackpot 2 0 4.142.185.250
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 568 500.000
Giải ba 11465 50.000
Kỳ quay thưởng: #506
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 46.305.971.850
Jackpot 2 0 3.932.951.250
Giải nhất 14 40.000.000
Giải nhì 705 500.000
Giải ba 14055 50.000
Kỳ quay thưởng: #505
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44.600.432.700
Jackpot 2 0 3.743.446.900
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 563 500.000
Giải ba 11389 50.000
Kỳ quay thưởng: #504
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42.989.314.350
Jackpot 2 0 3.564.433.750
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 533 500.000
Giải ba 11511 50.000
Kỳ quay thưởng: #503
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 41.486.427.300
Jackpot 2 0 3.397.446.300
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 520 500.000
Giải ba 11110 50.000
Kỳ quay thưởng: #502
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 39.485.472.600
Jackpot 2 0 3.175.118.000
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 526 500.000
Giải ba 10573 50.000
Kỳ quay thưởng: #501
Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 37.909.410.600
Jackpot 2 1 4.166.004.300
Giải nhất 1 40.000.000
Giải nhì 429 500.000
Giải ba 9220 50.000