xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #145 Thứ Bảy, 23-06-2018
08
55
46
06
23
13
01

Giá trị Jackpot 1

31.562.051.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.783.449.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
397
9097
Giá trị giải (đồng)
31.562.051.700 đồng
3.783.449.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #144 Thứ Năm, 21-06-2018
02
08
19
23
25
33
32

Giá trị Jackpot 1

44.151.049.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.609.888.450 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
10
655
12564
Giá trị giải (đồng)
44.151.049.200 đồng
3.609.888.450 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #143 Thứ Ba, 19-06-2018
17
41
31
16
52
37
34

Giá trị Jackpot 1

42.685.218.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.447.018.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
11319
Giá trị giải (đồng)
42.685.218.300 đồng
3.447.018.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #142 Thứ Bảy, 16-06-2018
21
30
47
15
14
44
48

Giá trị Jackpot 1

40.558.167.300 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.210.679.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
531
10299
Giá trị giải (đồng)
40.558.167.300 đồng
3.210.679.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #141 Thứ Năm, 14-06-2018
15
03
45
54
48
32
55

Giá trị Jackpot 1

38.662.053.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.150.397.100 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
497
10996
Giá trị giải (đồng)
38.662.053.150 đồng
4.150.397.100 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #140 Thứ Ba, 12-06-2018
04
13
23
35
27
29
14

Giá trị Jackpot 1

36.793.704.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.942.802.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
722
14213
Giá trị giải (đồng)
36.793.704.900 đồng
3.942.802.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #139 Thứ Bảy, 09-06-2018
09
52
39
53
23
25
38

Giá trị Jackpot 1

35.057.037.900 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.749.839.850 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
616
12452
Giá trị giải (đồng)
35.057.037.900 đồng
3.749.839.850 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #137 Thứ Năm, 07-06-2018
11
16
18
26
46
47
42

Giá trị Jackpot 1

33.451.356.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.571.430.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
449
9965
Giá trị giải (đồng)
33.451.356.000 đồng
3.571.430.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #136 Thứ Ba, 05-06-2018
26
51
21
11
52
32
05

Giá trị Jackpot 1

31.656.701.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.372.024.650 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
586
11620
Giá trị giải (đồng)
31.656.701.100 đồng
3.372.024.650 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #135 Thứ Bảy, 02-06-2018
17
22
32
07
05
33
06

Giá trị Jackpot 1

40.421.556.750 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.187.946.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
503
11167
Giá trị giải (đồng)
40.421.556.750 đồng
3.187.946.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #134 Thứ Năm, 31-05-2018
03
15
18
25
26
29
19

Giá trị Jackpot 1

38.730.036.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.772.192.400 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
742
13208
Giá trị giải (đồng)
38.730.036.000 đồng
3.772.192.400 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #133 Thứ Ba, 29-05-2018
17
46
09
18
13
50
26

Giá trị Jackpot 1

37.041.107.700 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.584.533.700 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
694
14092
Giá trị giải (đồng)
37.041.107.700 đồng
3.584.533.700 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #132 Thứ Bảy, 26-05-2018
40
07
31
12
44
28
15

Giá trị Jackpot 1

35.144.050.350 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.373.749.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
567
11748
Giá trị giải (đồng)
35.144.050.350 đồng
3.373.749.550 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x