xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #320 Thứ Ba, 20-08-2019
10
48
54
55
38
30
46

Giá trị Jackpot 1

48.546.543.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.028.170.650đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
380
9409
Giá trị giải (đồng)
48.546.543.000đ
4.028.170.650đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #319 Thứ Bảy, 17-08-2019
11
26
53
09
24
38
41

Giá trị Jackpot 1

46.901.064.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.845.339.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
10722
Giá trị giải (đồng)
46.901.064.450đ
3.845.339.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #318 Thứ Năm, 15-08-2019
39
47
25
31
32
19
08

Giá trị Jackpot 1

45.290.687.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.666.408.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
468
9593
Giá trị giải (đồng)
45.290.687.700đ
3.666.408.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #317 Thứ Ba, 13-08-2019
27
16
40
04
32
08
23

Giá trị Jackpot 1

43.839.772.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.505.196.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
580
11066
Giá trị giải (đồng)
43.839.772.950đ
3.505.196.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #316 Thứ Bảy, 10-08-2019
50
36
07
43
17
42
44

Giá trị Jackpot 1

42.504.716.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.356.856.550đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
419
9059
Giá trị giải (đồng)
42.504.716.100đ
3.356.856.550đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #315 Thứ Năm, 08-08-2019
01
18
41
21
06
17
22

Giá trị Jackpot 1

40.878.482.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.176.163.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
371
9075
Giá trị giải (đồng)
40.878.482.250đ
3.176.163.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #314 Thứ Ba, 06-08-2019
20
42
19
09
26
11
17

Giá trị Jackpot 1

39.293.007.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.032.556.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
621
11635
Giá trị giải (đồng)
39.293.007.150đ
4.032.556.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #313 Thứ Bảy, 03-08-2019
27
25
26
24
13
30
04

Giá trị Jackpot 1

38.078.447.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.897.605.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
400
8435
Giá trị giải (đồng)
38.078.447.700đ
3.897.605.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #312 Thứ Năm, 01-08-2019
49
18
39
48
45
01
26

Giá trị Jackpot 1

36.751.522.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.750.169.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
328
7909
Giá trị giải (đồng)
36.751.522.800đ
3.750.169.200đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #311 Thứ Ba, 30-07-2019
32
08
21
03
51
12
07

Giá trị Jackpot 1

35.273.732.250đ

Giá trị Jackpot 2

3.585.970.250đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
461
9521
Giá trị giải (đồng)
35.273.732.250đ
3.585.970.250đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #310 Thứ Bảy, 27-07-2019
50
02
44
33
25
03
17

Giá trị Jackpot 1

33.976.192.350đ

Giá trị Jackpot 2

3.441.799.150đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
372
7867
Giá trị giải (đồng)
33.976.192.350đ
3.441.799.150đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #309 Thứ Năm, 25-07-2019
03
31
34
41
52
53
16

Giá trị Jackpot 1

32.670.348.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.296.705.400đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
312
6720
Giá trị giải (đồng)
32.670.348.600đ
3.296.705.400đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #308 Thứ Ba, 23-07-2019
52
21
10
32
39
05
41

Giá trị Jackpot 1

31.304.538.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.144.948.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
356
7958
Giá trị giải (đồng)
31.304.538.750đ
3.144.948.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x