xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #91 Thứ Ba, 20-02-2018
52
24
02
50
21
01
33

Giá trị Jackpot 1

324.942.454.200 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.771.383.800 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1138
25741
Giá trị giải (đồng)
324.942.454.200 đồng
5.771.383.800 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #90 Thứ Bảy, 17-02-2018
35
22
29
28
16
43
45

Giá trị Jackpot 1

316.828.524.450 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.869.836.050 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
33
1519
29772
Giá trị giải (đồng)
316.828.524.450 đồng
4.869.836.050 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #89 Thứ Ba, 13-02-2018
30
26
42
09
54
25
19

Giá trị Jackpot 1

307.948.444.500 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.883.160.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
24
1637
33896
Giá trị giải (đồng)
307.948.444.500 đồng
3.883.160.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #88 Thứ Bảy, 10-02-2018
36
25
08
46
10
19
07

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

22.350.630.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
20
1769
37307
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
22.350.630.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #87 Thứ Năm, 08-02-2018
37
29
41
22
50
21
33

Giá trị Jackpot 1

307.756.203.150 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.861.800.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1364
29319
Giá trị giải (đồng)
307.756.203.150 đồng
3.861.800.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #86 Thứ Ba, 06-02-2018
01
20
29
31
43
53
16

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

13.248.804.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
26
1509
31864
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
13.248.804.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #85 Thứ Bảy, 03-02-2018
29
12
42
55
48
54
18

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

23.238.831.500 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
15
1505
32743
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
23.238.831.500 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #84 Thứ Năm, 01-02-2018
08
01
43
09
39
07
52

Giá trị Jackpot 1

306.891.445.800 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.765.716.200 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
41
2447
47716
Giá trị giải (đồng)
306.891.445.800 đồng
3.765.716.200 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #83 Thứ Ba, 30-01-2018
55
51
19
53
24
15
29

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

10.505.465.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
33
1802
38531
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000 đồng
10.505.465.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #82 Thứ Bảy, 27-01-2018
21
50
38
26
40
36
11

Giá trị Jackpot 1

290.823.421.800 đồng

Giá trị Jackpot 2

6.859.255.550 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1185
25473
Giá trị giải (đồng)
290.823.421.800 đồng
6.859.255.550 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #81 Thứ Năm, 25-01-2018
01
10
30
44
45
50
04

Giá trị Jackpot 1

281.341.050.600 đồng

Giá trị Jackpot 2

5.805.658.750 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1372
28003
Giá trị giải (đồng)
281.341.050.600 đồng
5.805.658.750 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #80 Thứ Ba, 23-01-2018
41
23
03
53
10
15
35

Giá trị Jackpot 1

271.952.211.000 đồng

Giá trị Jackpot 2

4.762.454.350 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1542
32811
Giá trị giải (đồng)
271.952.211.000 đồng
4.762.454.350 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #79 Thứ Bảy, 20-01-2018
41
07
45
16
02
15
19

Giá trị Jackpot 1

262.085.240.100 đồng

Giá trị Jackpot 2

3.666.124.250 đồng

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
32
1544
33292
Giá trị giải (đồng)
262.085.240.100 đồng
3.666.124.250 đồng
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x