xs

Xổ số Power 6/55

Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #292 Thứ Bảy, 15-06-2019
40
13
55
52
45
23
09

Giá trị Jackpot 1

67.915.717.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.396.235.950đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
509
11183
Giá trị giải (đồng)
67.915.717.950đ
3.396.235.950đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #291 Thứ Năm, 13-06-2019
53
15
29
22
06
09
25

Giá trị Jackpot 1

65.946.387.450đ

Giá trị Jackpot 2

3.177.421.450đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
715
13177
Giá trị giải (đồng)
65.946.387.450đ
3.177.421.450đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #290 Thứ Ba, 11-06-2019
30
49
05
02
20
13
35

Giá trị Jackpot 1

64.349.594.400đ

Giá trị Jackpot 2

4.397.402.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
605
12825
Giá trị giải (đồng)
64.349.594.400đ
4.397.402.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #289 Thứ Bảy, 08-06-2019
02
27
10
08
23
35
47

Giá trị Jackpot 1

62.484.145.050đ

Giá trị Jackpot 2

4.190.130.750đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
659
12716
Giá trị giải (đồng)
62.484.145.050đ
4.190.130.750đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #288 Thứ Năm, 06-06-2019
54
30
10
36
51
13
16

Giá trị Jackpot 1

60.811.500.000đ

Giá trị Jackpot 2

4.004.281.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
418
9540
Giá trị giải (đồng)
60.811.500.000đ
4.004.281.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #287 Thứ Ba, 04-06-2019
41
20
18
24
33
26
55

Giá trị Jackpot 1

59.020.828.950đ

Giá trị Jackpot 2

3.805.317.850đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
507
11733
Giá trị giải (đồng)
59.020.828.950đ
3.805.317.850đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #286 Thứ Bảy, 01-06-2019
24
42
41
31
10
47
20

Giá trị Jackpot 1

56.962.077.600đ

Giá trị Jackpot 2

3.576.567.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
435
9606
Giá trị giải (đồng)
56.962.077.600đ
3.576.567.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #285 Thứ Năm, 30-05-2019
40
33
31
34
37
17
35

Giá trị Jackpot 1

55.166.476.800đ

Giá trị Jackpot 2

3.377.056.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
450
9756
Giá trị giải (đồng)
55.166.476.800đ
3.377.056.500đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #284 Thứ Ba, 28-05-2019
32
31
33
22
15
37
51

Giá trị Jackpot 1

53.501.940.750đ

Giá trị Jackpot 2

3.192.108.050đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
606
12077
Giá trị giải (đồng)
53.501.940.750đ
3.192.108.050đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #283 Thứ Bảy, 25-05-2019
35
55
04
44
12
50
19

Giá trị Jackpot 1

51.772.968.300đ

Giá trị Jackpot 2

4.511.876.700đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
576
11282
Giá trị giải (đồng)
51.772.968.300đ
4.511.876.700đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #282 Thứ Năm, 23-05-2019
42
21
13
55
53
33
44

Giá trị Jackpot 1

50.248.806.150đ

Giá trị Jackpot 2

4.342.525.350đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
456
9681
Giá trị giải (đồng)
50.248.806.150đ
4.342.525.350đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #281 Thứ Ba, 21-05-2019
11
53
12
31
29
37
41

Giá trị Jackpot 1

48.503.567.100đ

Giá trị Jackpot 2

4.148.609.900đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
481
10985
Giá trị giải (đồng)
48.503.567.100đ
4.148.609.900đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #280 Thứ Bảy, 18-05-2019
06
13
29
10
18
38
53

Giá trị Jackpot 1

46.636.259.700đ

Giá trị Jackpot 2

3.941.131.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
601
11715
Giá trị giải (đồng)
46.636.259.700đ
3.941.131.300đ
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x