XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê chu kỳ Đặc Biệt - Giải Đặc Biệt theo Chu kỳ

Advertisements

1. Chu kỳ số đầu của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 18/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 61 lần quay
Đầu 1 ra ngày 09/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 70 lần quay
Đầu 2 ra ngày 22/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 67 lần quay
Đầu 3 ra ngày 10/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 59 lần quay
Đầu 4 ra ngày 13/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 66 lần quay
Đầu 5 ra ngày 16/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 15/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 56 lần quay
Đầu 7 ra ngày 20/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 41 lần quay
Đầu 8 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 56 lần quay
Đầu 9 ra ngày 19/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 51 lần quay

2. Chu kỳ số đuôi của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 21/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 57 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 58 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 19/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 78 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 12/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 60 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 18/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 47 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 22/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 61 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 14/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 56 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 08/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 61 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 10/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 70 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 20/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 71 lần quay

3. Chu kỳ tổng của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 12/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 54 lần quay
Tổng 1 ra ngày 19/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 05/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 19 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 13/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 18/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 16/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 20/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 22/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 21/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 53 lần quay

4. Chu kỳ số đầu của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 06/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay 54 lần quay
Đầu 1 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 63 lần quay
Đầu 2 ra ngày 20/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 64 lần quay
Đầu 3 ra ngày 08/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 67 lần quay
Đầu 4 ra ngày 28/03/2024 đến nay vẫn chưa ra là 27 lần quay 56 lần quay
Đầu 5 ra ngày 26/03/2024 đến nay vẫn chưa ra là 29 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 18/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 66 lần quay
Đầu 7 ra ngày 14/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 54 lần quay
Đầu 8 ra ngày 24/03/2024 đến nay vẫn chưa ra là 31 lần quay 59 lần quay
Đầu 9 ra ngày 17/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 53 lần quay

5. Chu kỳ đuôi của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 17/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 54 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 14/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 63 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 64 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 07/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 67 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 10/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 56 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 22/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 58 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 19/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 66 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 03/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay 54 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 24/03/2024 đến nay vẫn chưa ra là 31 lần quay 59 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 21/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 53 lần quay

6. Chu kỳ tổng của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 24/04/2024

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 21/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 54 lần quay
Tổng 1 ra ngày 20/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 07/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 23/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 26/03/2024 đến nay vẫn chưa ra là 29 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 16/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 22/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 09/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 19/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 17/04/2024 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 53 lần quay
X