XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê chu kỳ Đặc Biệt - Giải Đặc Biệt theo Chu kỳ

Advertisements

1. Chu kỳ số đầu của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 61 lần quay
Đầu 1 ra ngày 12/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 70 lần quay
Đầu 2 ra ngày 11/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 67 lần quay
Đầu 3 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 59 lần quay
Đầu 4 ra ngày 29/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay 66 lần quay
Đầu 5 ra ngày 08/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 13/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 56 lần quay
Đầu 7 ra ngày 07/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 41 lần quay
Đầu 8 ra ngày 03/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 56 lần quay
Đầu 9 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 51 lần quay

2. Chu kỳ số đuôi của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 57 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 23/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay 58 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 26/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay 78 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 11/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 60 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 10/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 47 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 05/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 61 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 56 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 61 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 01/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 70 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 12/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 71 lần quay

3. Chu kỳ tổng của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 12/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 54 lần quay
Tổng 1 ra ngày 30/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 09/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 04/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 13/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 05/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 01/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 53 lần quay

4. Chu kỳ số đầu của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 09/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 54 lần quay
Đầu 1 ra ngày 21/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 26 lần quay 63 lần quay
Đầu 2 ra ngày 23/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay 64 lần quay
Đầu 3 ra ngày 06/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 67 lần quay
Đầu 4 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 56 lần quay
Đầu 5 ra ngày 27/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 20 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 25/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 22 lần quay 66 lần quay
Đầu 7 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 54 lần quay
Đầu 8 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 59 lần quay
Đầu 9 ra ngày 12/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 53 lần quay

5. Chu kỳ đuôi của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 08/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 54 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 63 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 12/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 64 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 67 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 07/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 56 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 04/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 58 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 12/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 35 lần quay 66 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 02/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 54 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 03/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 59 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 53 lần quay

6. Chu kỳ tổng của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 17/07/2024

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 11/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 54 lần quay
Tổng 1 ra ngày 13/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 06/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 41 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 06/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 08/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 29/06/2024 đến nay vẫn chưa ra là 18 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 16/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 15/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 04/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 14/07/2024 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 53 lần quay
X