loto mien trung

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 22-02-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03,04,08 00,04,07 00,04,09
1 13,15 15
2 24,25,29 25 20,23,24
3 35 33 32,36
4 41,44 44,45,47,49 40,49
5 50
6 65,67 65,69 60,61
7 76,78 73 71,76
8 81,86 84,86,87 82,83
9 92 96 96,97

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 21-02-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 00,01,02 00,01,08
1 15,17
2 20,25 25,28
3 31,33,36,37 39
4 43 42,49
5 54 53
6 64,65 64
7 75,75 77,78,78
8 85,86 85,89
9 97 95

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 20-02-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,04,05,09 01,05,08
1 11 13,13,19
2 29
3 30,32,34,37 35,38,39
4 43,47
5 56,57 57,59
6 69 61,62
7 70,72,74,78 74
8 85
9 92,98

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 19-02-2018

Đầu Huế Phú Yên
0 01 07
1 15 11,12
2 29 24,28
3 30,36 32,32,34,37
4 44,48
5 52,52,54,56 50
6 60 67
7 72,77 76,79
8 82,89 80,86
9 90,96,96,99 91

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 18-02-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 08 07
1 18 14
2 21 20,22,29
3 30,36 37
4 40,40,45,47 42
5 53,55 52,54
6 61,67,69 62,64,66
7 77,79,79
8 83,84 83,87,89
9 90,98

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 17-02-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 03,09 00,01,04
1 19 11,13 15,16,18
2 23,29 22 21,21
3 31,35 32,37,39
4 41,44,49 47 48
5 50 50,50,52
6 60,68 64 64,65,67
7 73,74 71,79
8 81 80,81 80,85,88
9 90,94 90,92,94,96,97 96
XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 16-02-2018
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09
1 16 14,17,17,17
2 28 24,29
3 31 35
4 44 44
5 55 54,55
6 63,64,66,67,69 67
7 78 79
8 80,82,85,85,86 89
9 99 92,95,97,98,98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x