loto mien trung

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 16-06-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00,06,08 00,08,08
1 12 14,17
2 21,25 27
3 31,31,36,37
4 41,44,47 40,41,42
5 56 55
6 68 66
7 71,74 73,74,74
8 81,87,87
9 95 99

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 15-06-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02,06,09,09,09 01 02,03,04,06,07
1 13 12,14 15,19
2 21,29 26
3 33,36 30,38 37,38
4 41,48,48 47,48 49
5 51,58 55 53,57
6 69 60 65
7 75 71,75,75,79 72
8 86,88 83,87 85
9 94 93 93,93

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 14-06-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 00,01,05,06,07 09,09
1 19,19
2 23,24 28
3 32 32,35,38
4 46
5 51,53,57,58 53,53,56,57
6 60,69 61,69
7 73,77
8 89 87,88
9 91 94

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 13-06-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02,02,05 01,03,05,06 00,01,02
1 15 11,13
2 24,27,29
3 32,32 37 30,31,31,38
4 40,40,44 42,44
5 51,55,56 51,57
6 66,66 60,64,66 63,66
7 70,72,74,75 72,75
8 81 81 81
9 92,97 90,92 95

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 12-06-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,03 01
1 18 13,14,15
2 21,21 22,23
3 34,35,38,39
4 44,47,49
5 59 59
6 64 60,63,68
7 74,76,77 72
8 84,85,88 85
9 91 94,99,99

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 11-06-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00,03,04
1 18 11,11
2 26
3 31,36,36 33,39
4 41,43 41,41,43,43,48
5 51 55,57
6 68 62,63,69,69
7 72 75,75
8 82,83,84,89
9 96 99
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 10-06-2019
Đầu Huế Phú Yên
0 00,06 08
1 13,14,17,17 16
2 21,29 29
3 32,37
4 46 44
5 50,51,58 53,53
6 63 62,65,69
7 75,77
8 81,82,82,83,83,85,87
9 92,93,97
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x