xổ số 666
loto mien trung

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 26-04-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 01 02,03,06,09
1 14 11,12,14
2 24,25
3 36 36
4 43,46 48,48,49
5 51,51,55,55 50,51,56
6 61,61,64 62,62,68,69
7 71,72
8
9 91,98

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 25-04-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00 09 01
1 15 19 13,15,15,16,18,18
2 20,25,27 22,27 23,23
3 30,35,38 36 30
4 42,49 42,42 40,47
5 53 52
6 66,67 64
7 70,74 72,74,75,79 74
8 84,84,85,86 83,84,84 80,85
9 91,95 93 90

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 24-04-2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03,06,06 05,08
1 15
2 28 26,26
3 32,33,35,36,38 30,39,39
4 40,48 47
5 51 50,52
6 61,69 69
7 72,73 72,75,75,76
8 86
9 91,92,93

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 23-04-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06,07 01,06
1 16
2 26,29 24,25,28
3 33 35,38
4 49 47
5 51,51,52,55 53
6 66 60,62
7 74,74 79
8 84,86 82,84,89
9 91,93,96 93,96

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 22-04-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 03,07 09
1 15,15,16 10,11,15
2 27,29
3 30 30,33
4 42,44 42,45
5 52
6 61,61,64 69,69
7 73 72
8 81,89 83,84,86
9 95 91,94,94,95

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 21-04-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 02,05 08
1 15,16,18,19 16
2 27,28,28
3 31,35 30,39
4 41,43,43
5 54 53,53
6 67
7 76,78,79 70,74,77
8 88 85
9 91 90,91,91,96,98
XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 20-04-2019
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 09 00,01
1 10,17 15,15,16,19 15
2 24,24 23,28 22,27,27
3
4 48 43,44,49
5 52,52,58 50,50,58,59 55,57,57,58
6 66,67 69,69 60,63
7 76,77,78 72,74,77,78
8 82 85,88 83,89
9 92,95,95 92
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x