loto mien trung

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 20-08-2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01,07
1 12,12,14,16 15,17,18
2 22,23 21,29
3 33,39 39,39
4 43,46
5 52,54 50,51,53
6 64,65,69 67
7 79 73
8 80,83,85,88
9 91,97

XSMT mở thưởng Thứ Hai, 19-08-2019

Đầu Huế Phú Yên
0 06,07 05
1 12,13 16,16
2
3 36,39 31,33,33
4 40,49
5 52,54,54,55,56,57 57
6 64 61,63,69
7 71,75
8 80,84 86
9 95 94,95,96,97,98

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 18-08-2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 00,04,06,09 08,08,08,09
1 14 10,11,13,15
2 21,26,28 26,29
3 38
4 40 41
5 50,59 53
6 61,62,64 67
7 79 70,71
8
9 93,94 92,94,96

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 17-08-2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 01,04 05,06
1 13,14,17,18,18 10,11 14,16
2 20,20,21,29 27,28 20
3 34 30,34,37 30,37
4 40 44,46,48,49
5 52,56,57 50,54,56 57
6 64,69 67,68,69
7 70 72 78
8 80,87,89 88
9 90,97 94

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 16-08-2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 02,05,09 08
1 12 17
2 22,24 22
3 30,38
4 40,42,48 48
5 53 53,55,58,59
6 60,65 62,69
7 73 78
8 80,83 86
9 95,96,97 92,94,97,97

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 15-08-2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01,09 01,08
1 10 14,18 14,16,19
2 20 25 20,22,27
3 30,38 34,39 30,35
4 43,44,48 41,42 41,43,45,49
5 57,57,58 51,59 59
6 60,63
7 71,72,75 70,78 74,75
8 82 80,83 81
9 93,95 98 91,95
XSMT mở thưởng Thứ Tư, 14-08-2019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 02,05 03,06
1 13,19 14,15,17,17,18
2 28
3 37 34,36
4
5 56,59,59 53,53,57,58
6 65,69 63
7 71 75
8 84,88 83,85
9 90,90,93,98 93
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x