Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto miền Trung - LTMT

Loto Miền Trung Thứ 3, ngày 31/03/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,5 9
1 7 3
2 2 7,8
3 3,7 7,9
4 9,4,7,3 2,8
5 7,4 3,7,9,3
6 - 3
7 8,3 2
8 9 5
9 1,6,8 2,2,2

Loto Miền Trung Thứ 2, ngày 30/03/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 3,1 -
1 7,6,3 1
2 4,5 6,8
3 7,0 9,1
4 2,8 4,4
5 6,5 9
6 1 3
7 1,5,6 0,5,0,7
8 - 7,7
9 2 1,7,0

Loto Miền Trung Chủ Nhật, ngày 29/03/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 6,6 4,8
1 5 2
2 0 -
3 - 3,1,5
4 4 8,1
5 0 3,9,9
6 7,6 3,0
7 4 3,1,2
8 0,5,5,9,1 2
9 5,0,1,7 3

Loto Miền Trung Thứ 7, ngày 28/03/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8,3 2 8,8,3
1 1,5 0 0,1
2 9,0,8 5,5,6 0
3 6,4,5 4 9,8,3
4 - 1,3,0 5,8
5 3 1 4
6 4,4 0,6,6 6
7 4,9 3 7
8 3,6,1 2 9,6,6
9 - 4,7,6 4

Loto Miền Trung Thứ 6, ngày 27/03/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7,0 -
1 7,5 0,7
2 2,4,2,4 0
3 2,5,5 -
4 - 1
5 8,4 9,7
6 0 3,6,0
7 8 2,9,1,6
8 1,5 7
9 7 0,5,7,5

Loto Miền Trung Thứ 5, ngày 26/03/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,9 8,8,1 2,9,9,6
1 1 8,9,2 4,0,4,4
2 4,0 7,2,4,3 5,2
3 4 7,8,9 4
4 7,4 - 0
5 4,4 - -
6 5,0,0 9 0,4
7 2 1,4 9,4
8 2,2 5 -
9 2,5 5 6,1

Loto Miền Trung Thứ 4, ngày 25/03/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 -
1 0,6,9 2,1,9,2
2 2,4 2
3 - -
4 4 -
5 5,2,4 7,3,3
6 7,4,2,6 2
7 3 2,2,1,6
8 - 9
9 4,9,1 8,9,6,6