Loto miền Trung - LTMT

Loto Miền Trung Thứ 4, ngày 15/07/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9,5 9,8
1 - -
2 0 4,2
3 7,9 7,6,4
4 0,8 3,7,1
5 3,4,7 9,2,8
6 4 9
7 9,3,4 -
8 5,9 9,4
9 7,3 3,2

Loto Miền Trung Thứ 3, ngày 14/07/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - -
1 0,7 1,0
2 6,9 8,0,2
3 3,0,5,6 9,6,6
4 6 6
5 7,4,2 8,3,2
6 2 9,5
7 3 3
8 5,9 6
9 1,5 6,1

Loto Miền Trung Thứ 2, ngày 13/07/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 6,1 4
1 6,7,3 0,0
2 9,4,4,4 -
3 2,0 7,5,0,6
4 7 4,5,4
5 2 7,6
6 5,3 -
7 0 3,6,1
8 0 4,7
9 6 8

Loto Miền Trung Chủ Nhật, ngày 12/07/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 0,4 6,3,8
1 1,4,5 8
2 6,1 8
3 3 1,6,9
4 0 1,5,1
5 6,2 0
6 2 9
7 9 1
8 8,2,6,2 7,4,8
9 6 8

Loto Miền Trung Thứ 7, ngày 11/07/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,8 1 -
1 2 5 8,7,5,0
2 0,0 3,1,1,2 7
3 - 3,3 3,8,1
4 5,6,2,8,8,4 6,7 0
5 9 3 5
6 - 6 1,1,5,5
7 6 5 4,6,0
8 1,8,2 3,9 9
9 4,3 2,2,9 -

Loto Miền Trung Thứ 6, ngày 10/07/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,9 7
1 8,4,4,7,6 5
2 2,6 -
3 1,1,0 5,4
4 3 9,3
5 - 1,2,1,2
6 9 2,7
7 1 0,6
8 - 7,3
9 5,9,7 1,6

Loto Miền Trung Thứ 5, ngày 09/07/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,1,7,5 0 0
1 7,2 6,4,6 -
2 4,5 - -
3 6,5,4 7,9 7,9
4 3,0 2,6 6
5 1,5 0,3,5 8,9
6 3,9 8,7,6 6,3
7 - - 5,2,6,4
8 - 5,2,2,8 8,7,3
9 8 - 9,1,2