Loto miền Trung - LTMT

Loto Miền Trung Thứ 4, ngày 23/09/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,3,2 2,4,3
1 - 0,6,1,4
2 - 5,7,1
3 3,4 -
4 2,6,3 5,2,7
5 3,9 9
6 3,0,5 -
7 3 3,7
8 5,0 -
9 0,5 3,5

Loto Miền Trung Thứ 3, ngày 22/09/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6,0 9,9,3,2
1 2 5,9,3,5
2 0 8,4
3 4,9 -
4 5 -
5 8,8,0 3,0,1
6 8 6
7 - 3,5
8 6,4,0,9 7
9 4,2,1 5

Loto Miền Trung Thứ 2, ngày 21/09/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 - 9,1
1 - 4,8
2 2,7 8
3 9,8 3,1,9
4 2,5,8 -
5 6,1,1 6,0
6 2,7,6 8,6
7 6 8,7
8 0 2,4
9 4,4,9 6,1

Loto Miền Trung Chủ Nhật, ngày 20/09/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 8,8 5,4,3
1 2 7,0
2 0,7,5 5,5
3 - -
4 4,1 4,4
5 1,6,4 3
6 5 -
7 5 8,0,8
8 9,8,3,9,2 9,9
9 - 4,7,1

Loto Miền Trung Thứ 7, ngày 19/09/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 2,0,2 -
1 7,8 4,9,5 6,8,5,6
2 7,2,9 2,6,1 2
3 7,2 - -
4 5,2,0,0 7,8 -
5 2 5,6,0 5,2,8
6 8 0,0 3,9,4,1
7 3,3 6 0,6
8 5 - 0,1,1
9 1,3 8 3

Loto Miền Trung Thứ 6, ngày 18/09/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,3 5
1 - 9,2,3,9
2 8,0 2,3
3 9 8
4 3 4
5 1,3,2,2 5
6 5 2,2,1,3
7 9,2,0,0 7
8 9,1 1,4
9 6 6

Loto Miền Trung Thứ 5, ngày 17/09/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,6 1,0 6
1 1,1 3,3 6,5,4,0
2 - 9 -
3 - 4 1
4 6,6,0,0 5,4 0,6
5 1,4 7 6,0,2,7,1
6 - 3,7 9,3
7 - 5,9 6,3
8 6,5,2,2 4,3,3,8 -
9 6,2,9,6 1 0