Loto miền Trung - LTMT

Loto Miền Trung Thứ 6, ngày 06/12/2019

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 6,3
1 4,7,1 4
2 5 2,5,4
3 8,0 4,4
4 0,6 0
5 4 2,0,8,0,3
6 2 7
7 5 2,0,2
8 2,3,5 -
9 3,6,5,5 -

Loto Miền Trung Thứ 5, ngày 05/12/2019

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4,7,6,8 - 7,5
1 7,5,6 5,3,2,7 6
2 - - 5,9
3 - 5,1 7,8,8
4 8,4 3 5
5 8,4 6 2,8
6 5,3,5 2 5
7 5 9,8,8 5,6
8 8 0,7,4 9,1,9
9 2,7 4,3,2 6

Loto Miền Trung Thứ 4, ngày 04/12/2019

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9,5,0 5
1 4 -
2 8,1,8,2 9,9
3 6 3
4 7 3,8
5 - 2,3
6 8 2,9,5,1
7 6,7,7 -
8 3,2 8,5,3,4
9 2,6 5,6

Loto Miền Trung Thứ 3, ngày 03/12/2019

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 3,1
1 6,9 -
2 0,1 4,0
3 5,0 2
4 6,0,1 -
5 4,3,6,6,8 2,8,6
6 - 1,9
7 2 6,2
8 9 0,7,3
9 9,5 5,0,0

Loto Miền Trung Thứ 2, ngày 02/12/2019

Đầu Huế Phú Yên
0 5,2 1,2
1 2,7,7 3,0,0
2 9,1 1,1
3 - 0,9,7
4 8,0 7,0,0
5 1,5,6 -
6 2 9
7 3,8,4 9,7
8 - -
9 5,8 2,7

Loto Miền Trung Chủ Nhật, ngày 01/12/2019

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4 4,6,1
1 2 5
2 8,3 -
3 0,6 7,2
4 8 2
5 2 3,6,7
6 1 7,0
7 1,0,6 6,7
8 4,0,3,9 4
9 6,8 6,9,3

Loto Miền Trung Thứ 7, ngày 30/11/2019

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,9,3 3,5 3
1 - 3,8 9,5
2 1,1 5,7,3 -
3 9 4,1,4,3 2,0,4
4 9,9,5 5 -
5 - 2 5,7,5,1
6 7,2,8 - 0,2,9
7 1,0,9 7 2
8 4 1,7 5,0,6
9 8,1 2,8 1