Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Trung - LTMT

Loto Miền Trung Thứ 3, ngày 01/12/2020

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 2,0
1 3,4 9,3,9,9
2 - -
3 2 1,4,3
4 5,6,7,4 2
5 - 9,0,3
6 6,0 2
7 6,6,6,6,3 6,4
8 - 9
9 9,0,0 4

Loto Miền Trung Thứ 2, ngày 30/11/2020

Đầu Huế Phú Yên
0 6,8,0 -
1 - 5,5,9
2 5,0 2
3 1,1 3
4 8 4,6
5 7 5,6
6 3 2,1,3,6
7 7,0,3 2,8
8 7,5 1,8
9 4,7,6 9

Loto Miền Trung Chủ Nhật, ngày 29/11/2020

Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 2,7,8,9 2,7
1 - 4
2 7,0,6 5,4,0,8
3 1,1 1,3,6
4 5 7,0,1,8
5 4 -
6 - 8
7 1,2 -
8 3,2,8 -
9 0,7 3,4,2

Loto Miền Trung Thứ 7, ngày 28/11/2020

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6 2,5 6,2
1 5 9,7 4
2 6,1,8,0 3,1,0,9 2,1,8
3 6,8,0 3,4 8,0
4 2,3,4 0 5
5 8 5,5,0,3 1,6,1,3
6 1,3 - 6
7 - 5,1 9
8 3,3,8 6 -
9 - - 1,1,8

Loto Miền Trung Thứ 6, ngày 27/11/2020

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9,5 8,2,2,2
1 5,7 -
2 2,2,5 7,1
3 7,9,9 6,1,4
4 5,1 -
5 1,7 7,7,3,6,0
6 9 8
7 4 2
8 2,2 2,7
9 - -

Loto Miền Trung Thứ 5, ngày 26/11/2020

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,2,6 0 5
1 6 2,8 1
2 5,4,6 2,1,5 8,9
3 7,8,6 6,5 7
4 3 9 5,5,0
5 - 9,4 1,3,2,5,3
6 0,2 7,0,3 9,8
7 2,9 2,2,5 7
8 9,0,0 1 6
9 - - 7

Loto Miền Trung Thứ 4, ngày 25/11/2020

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 8,2
1 3,7,3 3,0
2 7,8,6 0,7,1
3 0,5,7,3 2,9,0
4 4,3,4 5,4
5 - -
6 6 8
7 6 1,4
8 5 5,3
9 2 8