loto mien trung

LOTO MIỀN TRUNG - LTMT

XSMT mở thưởng Chủ Nhật, 24-06-2018

Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 07,07
1 16,19 12
2 21,21,22,27,28 22,27,28
3 37,37,38 30,37
4 41,42,44
5 50,54 51
6 60 63,65
7 75 74,78
8 85 80,85,89
9 91 90

XSMT mở thưởng Thứ Bảy, 23-06-2018

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00,04 08
1 16
2 26 21,29 23
3 32 30,32,36,39 31,33,36,37,39
4 41,44,47 40,43 40
5 55 51 51,55
6 67,69,69 62,63,63,66 63,64,69
7 71
8 80 82 82,84,85,88
9 90,92,95,96,96 90,99 90,95

XSMT mở thưởng Thứ Sáu, 22-06-2018

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03 09
1
2 27,29 21,24
3 35 35,37,38
4 40,43,46,49,49 40,41,42,47
5 52,58
6 63,65,69 65,67
7 70,71 73,76
8 80,85
9 93,98 94,96

XSMT mở thưởng Thứ Năm, 21-06-2018

Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 06 00,02,04 01,03
1 12 18 10,10,13,13,18,19
2 29 21 24,26,26
3 34 36,36,38 32,34
4 44 43,43,47,49 43
5 51,57,58 52,55
6 60,60,62,62,69 67 69
7 71,72 79
8
9 90,92,92,98,99 91,95,95

XSMT mở thưởng Thứ Tư, 20-06-2018

Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03 06
1 11,12,15
2 27,29 20,22,29
3 36 35,38,39,39
4 49 44
5 58,59 52,54,58
6 65,66,69 63
7 76,79 75,79
8 89 86,88
9 91,99 97

XSMT mở thưởng Thứ Ba, 19-06-2018

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07
1 15,16,17,19,19 15
2 22,24 20,27
3 33,36,36 31,31,34,34,37,39
4 48 46
5 56
6 67 65,66
7 73,73 76
8 89 82,88
9 94,97 94,99
XSMT mở thưởng Thứ Hai, 18-06-2018
Đầu Huế Phú Yên
0 02,08 08,09
1 16 10,13,15,16
2 23 22,25
3 33,34,37,39 30
4 40,43,44
5
6 61 63
7 74 72,73
8 80,86,87 88,88
9 93,96 91,92,93,95
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x