xổ số 666
xs

Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

xs

Chi tiết cầu lật liên tục

1 - Mở thưởng ngày 18-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
Đầu
01234
Đuôi
     
Đầu
56789
Đuôi
     
2 - Mở thưởng ngày 17-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
3 - Mở thưởng ngày 16-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
4 - Mở thưởng ngày 15-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
5 - Mở thưởng ngày 14-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
6 - Mở thưởng ngày 13-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
7 - Mở thưởng ngày 12-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
8 - Mở thưởng ngày 11-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
9 - Mở thưởng ngày 10-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
10 - Mở thưởng ngày 09-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
11 - Mở thưởng ngày 08-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
12 - Mở thưởng ngày 07-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
13 - Mở thưởng ngày 06-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
14 - Mở thưởng ngày 05-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
15 - Mở thưởng ngày 04-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
16 - Mở thưởng ngày 03-07-2019
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.7
G.8
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x