Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 2,2,8,9 6 0,2,4
2 2,0,9 7 0,1
3 8,1,2,7 8 2,1,9,3
4 4 9 4,2,1,9,3

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 15/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1 5 1,4
1 0,3 6 2
2 0,1,7,6,2,4 7 7,4,0
3 3,3,3 8 8,1,1,9,4
4 0 9 1,4

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 14/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 8
1 7,1,2,2,8 6 4,7,5,9
2 6,8 7 6,0
3 5 8 1,3,8
4 4,8 9 1,6,0,6,7

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 13/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,7,6,7 5 9,6,7,1
1 4,5,1 6 4,7
2 8,0 7 1,4
3 7,7 8 4
4 4,9,2,3,6 9 2

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 12/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8 5 8,9,7,3
1 1,5 6 9,9,0,5
2 0,9,4 7 6
3 1,5,8 8 0,1,6
4 6,0,4,2 9 0

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 11/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,6,8 5 8,1
1 5,2,2 6 -
2 1,4 7 7,8,6,8
3 7,0,5 8 9,1,0,5
4 4 9 0,4,1,4

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 10/01/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8,0,8
1 4 6 4,1,0
2 0,2 7 3
3 2,0,8,1 8 0,6,8,6
4 9,8,1 9 6,9,4,6,1