XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Thứ 3, 27/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,2,7 5 3,5
1 - 6 4,7,3
2 5,9 7 1,7,7,4
3 5 8 2,7,6,6,4
4 4 9 6,8,7,2,6

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 26/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 4
1 5,4,2 6 7,3,0,4
2 1,4 7 7,6,8
3 9,0,1,3,6 8 8,4,0,7
4 - 9 1,0,6

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 25/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9,8,3 5 6,6,2,6,2,9
1 4,9 6 -
2 5 7 1,3,3
3 4,5 8 0,0
4 2,3 9 6,9,5,4,8

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 24/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2,0 5 5
1 6,7,1,9 6 3,9,3,0
2 2 7 5,5
3 5,9 8 5,3
4 8,4,5 9 6,9,7,6,2

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 23/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,2,3 5 -
1 - 6 6,6
2 4,4,9 7 8,5,2
3 8,8,5,2,4,0 8 5,4
4 4,7,3,8,0 9 6,7,9

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 22/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 -
1 0,0,0,3,4 6 6,6,3
2 0,7,3 7 9,4,0,7,1
3 1,3 8 8
4 6,9,6 9 3,6,7

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 21/07/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,2,6 5 2,6,3
1 1,8 6 3,8
2 - 7 5
3 2,3,7,6,6,1 8 8,2,1,4,8
4 6 9 0,9,6,3