XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Thứ 6, 12/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9 5 6,9,0
1 8,9 6 9,6,7
2 4,1 7 0,6,2
3 7,0,1,8 8 2,9,6
4 0,5 9 2,7,0

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 11/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 4,7,1,2,0
1 8 6 3,4
2 6,1,1,4,3,2 7 4,8,3
3 7,8 8 2
4 0,4 9 4,7,7

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 10/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,0 5 0
1 9,5,5,4 6 7,0
2 7,8,3,1,2 7 5
3 1,6,3,5 8 9,1,0,1
4 0,3 9 1,9

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 09/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 8,3,6
1 8,4,7,5 6 -
2 5,9,9,6 7 0,1,8
3 3,3,7,1,0,7 8 0,9,7
4 - 9 6,1,0

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 08/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,3,6 5 6,2,8
1 4,6,5,2 6 9
2 1,7,9,3,4,6 7 1
3 4,5,8,1 8 -
4 6,3 9 7,2

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 07/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,2,9,8,8 5 5,9,5,7
1 5 6 4,2,6
2 - 7 3,6,0
3 4 8 3,5,9
4 4 9 5,3,9,3,8

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 06/08/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4,7 5 8,9
1 0,1 6 2,9
2 5,1,5,0,7 7 3,9,1,2
3 7,4,6 8 2,5
4 3,6,4 9 4