XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Thứ 5, 28/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,4,8 5 0,4,3
1 5,2 6 9,6,8,8
2 7,0,0,6 7 4,8
3 0,1,7,8,2,1 8 9
4 - 9 0,4

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 27/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,7,9 5 -
1 1,6,6,3,2,4 6 8,0,0,6,4
2 2,7 7 4
3 6,6 8 0,3
4 6,8,1,6 9 7,4

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 26/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,6,4,1 5 4,0
1 6,9,9,3 6 1
2 5,3 7 7,2
3 0,9 8 7,0,2,3
4 5,2 9 9,9,1

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 25/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4,1,7,8,0,5,4
1 2 6 4,8
2 3,1,6,1,5,8 7 6
3 7,1,0 8 8,8,1
4 9,3,5 9 -

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 24/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,2 5 8,2,3,8
1 7,3 6 3,5,2,0
2 6,0,4,1,4,8 7 0,4
3 - 8 -
4 2,6,5 9 2,1,4,7

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 23/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8 5 0,8,1
1 9,1 6 2,9,8,1
2 5,8,7,3 7 6
3 6,5,1 8 1,5
4 4,6 9 0,8,4,3

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 22/10/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,5,6 5 3
1 5,3,9,7 6 6,6,0,0,2,1,5
2 8,9,0 7 4,1,2,0,9
3 - 8 2
4 4 9 3