XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Chủ Nhật, 04/12/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 7,1
1 7,0 6 4,1,7
2 8,6,0,8,0,1 7 7
3 6,9 8 3,8,6,1,3,5,2
4 1 9 6

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 03/12/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,1,3 5 7,3,4,5,5
1 8 6 2,3,1
2 8 7 6,2
3 3,7 8 0,0,8
4 5,9,4,6 9 0,4,3

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 02/12/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,2,5,6,2 5 -
1 5,6 6 5,1,0,1
2 3,1,2 7 7,8,8,1
3 8,3 8 8,0
4 0,4 9 3,1

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 01/12/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,6 5 2,5,1
1 7,5,1 6 5,9
2 8,4 7 0,6,1
3 2,0,7,6,2 8 2
4 4,6,2,0 9 0,8

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 30/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,9,8,1,7
1 2,3 6 1,6,9,0,7
2 - 7 4,2,9,9
3 6,5 8 9,1,2
4 4,1 9 3,4,0,9

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 29/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3 5 5,5,5
1 9,2 6 9,4,4,7,9,1
2 1 7 1,1,3,0,7
3 3,8,3 8 0,2,1
4 3 9 5

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 28/11/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,0,6,0 5 3
1 7 6 6
2 2 7 2,5
3 7,3,0,7,8 8 7,3
4 1,6,8,6 9 9,6,1,0,0