XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Thứ 2, 23/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8 5 5,3,4,1
1 3,9,7 6 6
2 6,2,9,5 7 7,9
3 6 8 0,1
4 2,8,0 9 8,9,2,5,2

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 22/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,3,1 5 8,3,1,9,7,6
1 1,1,5,9 6 -
2 2,9 7 7,2,4,1
3 1 8 3
4 7,8,1,7 9 9,5

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 21/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 8,9,3
1 2,3 6 4,4
2 7,7 7 4
3 0,7,3,1,0,8 8 0,9,0
4 4,7 9 8,9,1,3

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 20/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 8
1 2,9,8 6 0
2 4,5,8,6,2,3 7 8,3,4,9,6,7,4
3 6,8 8 -
4 8,8,6 9 5,9

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 19/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4,6,4 5 3,4,0
1 0,1,4 6 8,6,4
2 3,5 7 6,6,6,1
3 6 8 9,1,6,6
4 5,5 9 2

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 18/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7,0,7,3,0,7
1 7,3 6 4,0,6
2 6,8 7 4,8,5,2,7
3 0,2 8 6
4 9,3 9 5,0,9

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 17/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,6,2 5 3,8,6
1 5,1,9 6 6,0,0,8
2 1 7 6
3 2,4,2 8 -
4 8,6,9,1,8 9 6,8,5,0