Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9,9
1 2,6 6 3,5
2 0,2,1,9 7 8,7,4
3 1,7 8 5,8,7,5
4 3,8,2 9 3,8,9,5

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 23/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3,4,7 5 4,2,7,1,6
1 5,7,5,9,1,0,4 6 3
2 3 7 4,5
3 8 8 7,7
4 - 9 6,6,0,3

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 22/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4,9,8 5 3,2,8
1 9,3,3,0,7 6 0,9
2 4,2,7,2 7 6,2
3 3,5,4 8 7
4 8 9 5,1

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 21/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 1
1 5,4,2,4 6 -
2 1,4,8,1,4,6 7 2,7
3 7,5,4 8 6
4 3,8 9 8,6,8,0,1,0

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 20/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6 5 5,6
1 6,4 6 8,4,2,8
2 1 7 8,5,1,4,4,3
3 6,1,1 8 9
4 6,2,1 9 4,1,1

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 19/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,4 5 1,1
1 0,2,9 6 3,3,7
2 7,3,2,9 7 4,2,4,9,1,9
3 2,6 8 5,9,1
4 2 9 -

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 18/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3,9,1,4
1 6,8,2 6 4,5
2 2,6,8 7 9,2
3 3 8 9,8
4 1,7 9 2,4,5,7,4,4,0