XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK Cầu Thống kê Phân tích Quay thử Sổ mơ Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Loto miền Bắc - Loto Miền Bắc Chủ Nhật, 28/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,4 5 2,5
1 0,8,0 6 0
2 - 7 7,6,7,5,5
3 7,2,5 8 2
4 3,7,5,3,0,2,4,3 9 8,4

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 27/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6 5 4
1 3,8,8 6 6,7
2 2,7,1 7 7,3,1,5,8,9
3 8 8 6,3,8,2,6,3,8
4 2 9 1

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 26/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2,3,4 5 1
1 1,1,4,0 6 9,6,6
2 2,6,5,1 7 9,0
3 6,1,0,3,7 8 -
4 3,2,5,0 9 -

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 25/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,5 5 5,5
1 1,3,1,7 6 0,4,9
2 9 7 7,4,5,2,3
3 1,3 8 9,4
4 5,1,6 9 9,7,8

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 24/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,2 5 4,0
1 5,9,7 6 8,0,4,8
2 2 7 4,7,8
3 8,9,2 8 6,5,5
4 3,0,7 9 3,1,3

Loto Miền Bắc Thứ 3, ngày 23/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,1,6,8 5 8,8,9
1 0,3,7 6 4,9,5
2 8,1,6 7 5,4
3 2 8 1,7,3,6
4 3 9 7,1,8

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 22/02/2021

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,5 5 -
1 6,8,8,6 6 8,3,2,7
2 6,5,4,9,5 7 1,5
3 3,2,2 8 7,3
4 3,3,2 9 8,3