Tường thuật trực tiếp Tại đây

Loto miền Bắc - LTMB

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,5,6,2,6,3,6 5 5,1
1 8 6 4,5,0
2 0,8 7 4,1
3 5,8 8 3
4 1,1,5,5 9 6,2,0

Loto Miền Bắc Thứ 2, ngày 23/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,9,6 5 2,8
1 9 6 1
2 3,7,5 7 7,8,4,7,6,8,3
3 6 8 -
4 3,7,5,8,0 9 3,8,1

Loto Miền Bắc Chủ Nhật, ngày 22/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,0,6 5 7,6,2,5
1 8 6 7,5,7
2 3,8,2,2 7 1,6,0
3 - 8 6,1,3
4 9,2 9 6,9,1

Loto Miền Bắc Thứ 7, ngày 21/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 9,7,7 6 1,8,7,2
2 - 7 9
3 3,9,4 8 5,4,7,2,7,0
4 7,8,5,8,1 9 1,7,0

Loto Miền Bắc Thứ 6, ngày 20/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6 5 5,3,6,7
1 8,2,2,3,0 6 -
2 4 7 3,5
3 1,2,2,6 8 0,7,6,1
4 8 9 3,0,7,6

Loto Miền Bắc Thứ 5, ngày 19/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5,7,5 5 8,8
1 7,6 6 7,2,3,4
2 0 7 6,3
3 7,4,5 8 8,6
4 1 9 8,6,1,5,2,7

Loto Miền Bắc Thứ 4, ngày 18/11/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5,5,6 5 8,6
1 6,2 6 8,8,0,7,4
2 0 7 1,8
3 0,0,8 8 8
4 3,9,1 9 6,1,9,0