XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2024

Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Advertisements
Ngày Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1 42932 87444 71961 19052 ... ... ... ... ... ... ... ...
2 10956 28174 77433 62909 ... ... ... ... ... ... ... ...
3 62495 33389 17632 67364 ... ... ... ... ... ... ... ...
4 10240 13300 58535 69389 ... ... ... ... ... ... ... ...
5 38267 69876 87122 72666 ... ... ... ... ... ... ... ...
6 72794 91267 32939 00312 ... ... ... ... ... ... ... ...
7 69618 67384 03047 93374 ... ... ... ... ... ... ... ...
8 91089 85852 71307 30147 ... ... ... ... ... ... ... ...
9 48877 ... 97041 16510 ... ... ... ... ... ... ... ...
10 73732 ... 98352 14138 ... ... ... ... ... ... ... ...
11 28285 ... 68333 69356 ... ... ... ... ... ... ... ...
12 13113 ... 00212 12073 ... ... ... ... ... ... ... ...
13 68586 39100 91753 90649 ... ... ... ... ... ... ... ...
14 91138 17670 69169 71396 ... ... ... ... ... ... ... ...
15 63261 48331 12334 99369 ... ... ... ... ... ... ... ...
16 95539 34864 05667 96850 ... ... ... ... ... ... ... ...
17 76553 58294 39399 90289 ... ... ... ... ... ... ... ...
18 54998 39903 78723 62904 ... ... ... ... ... ... ... ...
19 14609 75801 15636 26592 ... ... ... ... ... ... ... ...
20 70964 57406 35144 29379 ... ... ... ... ... ... ... ...
21 45819 99937 81866 19980 ... ... ... ... ... ... ... ...
22 36910 82488 95371 15525 ... ... ... ... ... ... ... ...
23 87441 16053 59882 12681 ... ... ... ... ... ... ... ...
24 61661 57333 88274 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 77375 15545 16342 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 20347 27234 59619 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 61579 36209 20645 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 68274 77645 49879 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 75346 39648 37869 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 08524 ... 62135 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31 47666 ... 36909 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật

Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ NHIỀU nhất

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
89 - 4 lần 74 - 4 lần 09 - 4 lần 79 - 3 lần 69 - 3 lần
67 - 3 lần 66 - 3 lần 64 - 3 lần 61 - 3 lần 53 - 3 lần
52 - 3 lần 47 - 3 lần 45 - 3 lần 33 - 3 lần 32 - 3 lần
94 - 2 lần 56 - 2 lần 44 - 2 lần 41 - 2 lần 39 - 2 lần
38 - 2 lần 35 - 2 lần 34 - 2 lần 19 - 2 lần 12 - 2 lần
10 - 2 lần 00 - 2 lần

Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ ÍT nhất

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
99 - 1 lần 98 - 1 lần 96 - 1 lần 95 - 1 lần 92 - 1 lần
88 - 1 lần 86 - 1 lần 85 - 1 lần 84 - 1 lần 82 - 1 lần
81 - 1 lần 80 - 1 lần 77 - 1 lần 76 - 1 lần 75 - 1 lần
73 - 1 lần 71 - 1 lần 70 - 1 lần 50 - 1 lần 49 - 1 lần
48 - 1 lần 46 - 1 lần 42 - 1 lần 40 - 1 lần 37 - 1 lần
36 - 1 lần 31 - 1 lần 25 - 1 lần 24 - 1 lần 23 - 1 lần

Thống kê Đầu - Đuôi - Tổng Giải Đặc Biệt Năm 2023

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 11 lần 8 lần 11 lần
1 8 lần 9 lần 15 lần
2 4 lần 12 lần 8 lần
3 17 lần 10 lần 11 lần
4 15 lần 16 lần 8 lần
5 9 lần 9 lần 11 lần
6 15 lần 11 lần 10 lần
7 13 lần 9 lần 16 lần
8 11 lần 6 lần 10 lần
9 7 lần 20 lần 10 lần

Thông tin về Thống kê giải Đặc biệt theo Năm

 

Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê giải Đặc biệt theo Năm cung cấp số liệu chi tiết giải đặc biệt của các năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác. 

 

Xem thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt theo năm ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... chính xác nhất.

 

Bảng đặc biệt năm - Bảng đặc biệt năm 2023

 
X