Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 28-03-2020
8 19 21 22 25 29
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 25-03-2020
08 12 19 20 31 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 21-03-2020
01 19 21 32 34 36
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 18-03-2020
04 14 16 24 26 27
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 14-03-2020
12 13 23 25 30 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 11-03-2020
07 09 14 21 27 29
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 07-03-2020
10 12 22 28 29 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 04-03-2020
05 07 09 10 20 35
Mở thưởng ngày - Thứ Bảy, 29-02-2020
13 23 29 30 32 34
Mở thưởng ngày - Thứ Tư, 26-02-2020
03 04 16 20 28 31