Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 10.62% (86)
Đầu 1 3.33% (1) 1 12.35% (100)
Đầu 2 3.33% (1) 2 8.89% (72)
Đầu 3 10.00% (3) 3 8.89% (72)
Đầu 4 13.33% (4) 4 10.74% (87)
Đầu 5 6.67% (2) 5 8.89% (72)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.49% (85)
Đầu 7 10.00% (3) 7 9.14% (74)
Đầu 8 23.33% (7) 8 10.37% (84)
Đầu 9 13.33% (4) 9 9.63% (78)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.67% (2) 0 10.00% (81)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 10.25% (83)
Đuôi 2 10.00% (3) 2 9.14% (74)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 8.27% (67)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 10.00% (81)
Đuôi 5 16.67% (5) 5 11.11% (90)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 10.00% (81)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 11.23% (91)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 10.37% (84)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 9.63% (78)