Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 10.99% (89)
Đầu 1 16.67% (5) 1 8.02% (65)
Đầu 2 3.33% (1) 2 9.51% (77)
Đầu 3 13.33% (4) 3 9.88% (80)
Đầu 4 10.00% (3) 4 10.62% (86)
Đầu 5 10.00% (3) 5 10.37% (84)
Đầu 6 6.67% (2) 6 9.01% (73)
Đầu 7 3.33% (1) 7 10.00% (81)
Đầu 8 10.00% (3) 8 10.74% (87)
Đầu 9 13.33% (4) 9 10.86% (88)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 9.75% (79)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 10.62% (86)
Đuôi 2 20.00% (6) 2 9.01% (73)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 10.86% (88)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 9.14% (74)
Đuôi 5 3.33% (1) 5 10.62% (86)
Đuôi 6 10.00% (3) 6 9.63% (78)
Đuôi 7 16.67% (5) 7 11.11% (90)
Đuôi 8 16.67% (5) 8 10.74% (87)
Đuôi 9 3.33% (1) 9 8.52% (69)