Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (2) 0 9.81% (53)
Đầu 1 20.00% (4) 1 13.70% (74)
Đầu 2 20.00% (4) 2 9.63% (52)
Đầu 3 10.00% (2) 3 8.89% (48)
Đầu 4 0.00% (0) 4 7.78% (42)
Đầu 5 15.00% (3) 5 10.37% (56)
Đầu 6 5.00% (1) 6 7.78% (42)
Đầu 7 10.00% (2) 7 10.37% (56)
Đầu 8 5.00% (1) 8 9.81% (53)
Đầu 9 5.00% (1) 9 11.85% (64)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 0.00% (0) 0 8.33% (45)
Đuôi 1 15.00% (3) 1 11.11% (60)
Đuôi 2 10.00% (2) 2 10.56% (57)
Đuôi 3 5.00% (1) 3 10.00% (54)
Đuôi 4 15.00% (3) 4 12.78% (69)
Đuôi 5 15.00% (3) 5 10.56% (57)
Đuôi 6 10.00% (2) 6 8.52% (46)
Đuôi 7 5.00% (1) 7 7.78% (42)
Đuôi 8 10.00% (2) 8 10.56% (57)
Đuôi 9 15.00% (3) 9 9.81% (53)