Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2) 0 8.77% (71)
Đầu 1 6.67% (2) 1 9.26% (75)
Đầu 2 13.33% (4) 2 8.15% (66)
Đầu 3 6.67% (2) 3 11.23% (91)
Đầu 4 10.00% (3) 4 9.01% (73)
Đầu 5 13.33% (4) 5 10.37% (84)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.00% (81)
Đầu 7 3.33% (1) 7 8.15% (66)
Đầu 8 26.67% (8) 8 11.73% (95)
Đầu 9 6.67% (2) 9 13.33% (108)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 26.67% (8) 0 8.89% (72)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 13.21% (107)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 9.63% (78)
Đuôi 3 13.33% (4) 3 11.85% (96)
Đuôi 4 3.33% (1) 4 10.25% (83)
Đuôi 5 3.33% (1) 5 8.02% (65)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.40% (68)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 9.14% (74)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 9.88% (80)
Đuôi 9 10.00% (3) 9 10.74% (87)