Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc! Xổ số miền Bắc nghỉ Tết 4 ngày: 30, 1, 2, 3 âm lịch (tức 24->27/01 Dương lịch). Ngày mùng 4 (28/01 DL) mở thưởng trở lại. Xổ số miền Trung, miền Nam mở thưởng bình thường. Kính chúc Quý khách năm mới May Mắn - Phát Tài - Phát Lộc!

Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 25.00% (7) 0 10.71% (81)
Đầu 1 7.14% (2) 1 10.45% (79)
Đầu 2 7.14% (2) 2 9.13% (69)
Đầu 3 0.00% (0) 3 9.26% (70)
Đầu 4 14.29% (4) 4 9.92% (75)
Đầu 5 10.71% (3) 5 8.99% (68)
Đầu 6 3.57% (1) 6 8.60% (65)
Đầu 7 14.29% (4) 7 10.85% (82)
Đầu 8 10.71% (3) 8 11.64% (88)
Đầu 9 7.14% (2) 9 10.45% (79)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.71% (3) 0 10.05% (76)
Đuôi 1 17.86% (5) 1 12.57% (95)
Đuôi 2 7.14% (2) 2 9.13% (69)
Đuôi 3 3.57% (1) 3 8.07% (61)
Đuôi 4 21.43% (6) 4 11.77% (89)
Đuôi 5 7.14% (2) 5 8.33% (63)
Đuôi 6 7.14% (2) 6 9.39% (71)
Đuôi 7 7.14% (2) 7 10.32% (78)
Đuôi 8 10.71% (3) 8 10.98% (83)
Đuôi 9 7.14% (2) 9 9.39% (71)