Thống kê đầu, đuôi lô tô

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1) 0 10.99% (89)
Đầu 1 13.33% (4) 1 9.01% (73)
Đầu 2 16.67% (5) 2 9.88% (80)
Đầu 3 23.33% (7) 3 12.59% (102)
Đầu 4 0.00% (0) 4 10.37% (84)
Đầu 5 6.67% (2) 5 10.86% (88)
Đầu 6 16.67% (5) 6 8.27% (67)
Đầu 7 13.33% (4) 7 10.00% (81)
Đầu 8 6.67% (2) 8 8.15% (66)
Đầu 9 0.00% (0) 9 9.88% (80)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 23.33% (7) 0 10.86% (88)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 9.88% (80)
Đuôi 2 16.67% (5) 2 9.38% (76)
Đuôi 3 3.33% (1) 3 8.40% (68)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 10.37% (84)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 7.65% (62)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 9.51% (77)
Đuôi 7 13.33% (4) 7 10.86% (88)
Đuôi 8 0.00% (0) 8 11.60% (94)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 11.48% (93)