Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng ketquaday.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép miền Bắc Chuẩn Nhất‌

Thống kê Lô kép XSMB Thứ 6, biên độ 30 ngày

Lô kép Số lần xuất hiện Số ngày đã về
00 - 88 6 ngày 03/03/2020 , 06/03/2020 , 15/03/2020 , 16/03/2020 , 18/03/2020 , 25/03/2020
11 - 88 5 ngày 03/03/2020 , 06/03/2020 , 17/03/2020 , 25/03/2020 , 29/03/2020
66 - 88 5 ngày 03/03/2020 , 16/03/2020 , 17/03/2020 , 25/03/2020 , 29/03/2020
00 - 66 4 ngày 02/03/2020 , 03/03/2020 , 16/03/2020 , 25/03/2020
00 - 11 4 ngày 03/03/2020 , 06/03/2020 , 13/03/2020 , 25/03/2020
11 - 99 4 ngày 03/03/2020 , 11/03/2020 , 13/03/2020 , 27/03/2020
11 - 66 4 ngày 03/03/2020 , 17/03/2020 , 25/03/2020 , 29/03/2020
77 - 88 4 ngày 06/03/2020 , 09/03/2020 , 16/03/2020 , 24/03/2020
00 - 22 4 ngày 13/03/2020 , 16/03/2020 , 18/03/2020 , 22/03/2020
66 - 77 3 ngày 02/03/2020 , 05/03/2020 , 16/03/2020